రుస్సీఫా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోపము
USD 83.34

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 70.71

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అమరత్వము
USD 50.51

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 83.34

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 70.71

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 78.92

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 90.92

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 90.92

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 50.51

బాగు

12 రోజాలు

మంచి
USD 70.71

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 83.34

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తల్లి బధ్యత
USD 70.71

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 70.71

విశ్వాసము

24 రోజాలు

చంచలమైన
USD 59.98

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.51

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అహంభావము
USD 50.51

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The fourth-largest city of Jordan, Russeifa, is known for being, along with Amman and Zarqa, one of the more significant economic centers of Jordan. Russeifa is known for its role in the phosphate mine industry: since 1935, the Jordan Phosphate Mines company has run the operations in the Phosphate Mines under the city. Russeifa is also notable in the field of dinosaur archaeology: the Arambourgiania dinosaur’s remains have only ever been discovered in Russeifa. Russeifa has a fairly dry climate, but one can still find desert roses, as well as the extremely rare national flower of Jordan, the black iris.