రుస్సీఫా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కుతూహలమైన
USD 50.19

కుతూహలమైన

రోజాలు

ప్రేమలో
USD 50.19

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

కాఠిన్యం
USD 50.19

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సరసాలాపములు
USD 50.19

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 50.19

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 82.81

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.19

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 90.34

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 50.19

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

జయము
USD 50.19

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రలోభం
USD 82.81

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపూర్ణత
USD 70.26

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 70.26

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 82.81

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

శాశ్వతము
USD 70.26

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 50.19

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The fourth-largest city of Jordan, Russeifa, is known for being, along with Amman and Zarqa, one of the more significant economic centers of Jordan. Russeifa is known for its role in the phosphate mine industry: since 1935, the Jordan Phosphate Mines company has run the operations in the Phosphate Mines under the city. Russeifa is also notable in the field of dinosaur archaeology: the Arambourgiania dinosaur’s remains have only ever been discovered in Russeifa. Russeifa has a fairly dry climate, but one can still find desert roses, as well as the extremely rare national flower of Jordan, the black iris.