రుస్సీఫా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శాంతి
USD 50.21

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 50.21

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 50.21

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 50.21

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వభావము
USD 90.37

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 78.45

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 50.21

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 59.62

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 50.21

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 50.21

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 82.84

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కృతజ్ఞత
USD 50.21

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 82.84

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

నమ్రత
USD 50.21

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 50.21

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

వృధామాటలాడుట
USD 90.37

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The fourth-largest city of Jordan, Russeifa, is known for being, along with Amman and Zarqa, one of the more significant economic centers of Jordan. Russeifa is known for its role in the phosphate mine industry: since 1935, the Jordan Phosphate Mines company has run the operations in the Phosphate Mines under the city. Russeifa is also notable in the field of dinosaur archaeology: the Arambourgiania dinosaur’s remains have only ever been discovered in Russeifa. Russeifa has a fairly dry climate, but one can still find desert roses, as well as the extremely rare national flower of Jordan, the black iris.