వాది అస్ సిర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాగు
USD 50.30

బాగు

12 రోజాలు

అర్హత గల
USD 59.73

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 83.00

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 83.00

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 50.30

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 83.00

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

గర్వము
USD 70.42

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 50.30

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 83.00

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 59.73

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 59.73

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మోసము
USD 50.30

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.30

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 37.73

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

రుచికరమైన
USD 70.42

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

గౌరవము
USD 70.42

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Wādī as Sīr, located approximately 7 miles or twelve kilometers outside of Jordan’s capital city of Amman, has a name which means “The Valley of the Orchards,” roughly translated. The city itself is known for its cultural district of Sweifieh, with an important fashion district and a notable shopping mall. On the outskirts of the city, a variety of old buildings and castles bring visitors to the area, such as the Qasr al-Abd castle, as well as the Iraq al-Amir caves. On the outskirts, one can also find a wide variety of flowers that grow in drier atmospheres, such as oleander, anemones, eye-of-sun tulips, adenium (desert rose), and Jordan’s national flower, the black iris.