వాది అస్ సిర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 51.27

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

అందమైన స్త్రీ
USD 51.27

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రలోభం
USD 84.59

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 84.59

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 51.27

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

యవ్వనము నిండిన
USD 51.27

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 51.27

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ఏకాంతం
USD 71.78

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 51.27

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 51.27

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 92.28

అద్భుతమైన

రోజాలు

అర్హత గల
USD 60.88

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 92.28

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

గౌరవము
USD 71.78

గౌరవము

24 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 84.59

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

భావన
USD 51.27

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Wādī as Sīr, located approximately 7 miles or twelve kilometers outside of Jordan’s capital city of Amman, has a name which means “The Valley of the Orchards,” roughly translated. The city itself is known for its cultural district of Sweifieh, with an important fashion district and a notable shopping mall. On the outskirts of the city, a variety of old buildings and castles bring visitors to the area, such as the Qasr al-Abd castle, as well as the Iraq al-Amir caves. On the outskirts, one can also find a wide variety of flowers that grow in drier atmospheres, such as oleander, anemones, eye-of-sun tulips, adenium (desert rose), and Jordan’s national flower, the black iris.