అర్హుస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కృతజ్ఞత
USD 72.69

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 54.52

గర్వము

12 రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 72.69

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అహంభావము
USD 72.69

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 72.69

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 101.77

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 72.69

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 72.69

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కౌగిలింతలు
USD 90.87

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 126.00

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

శ్రేష్ఠత
USD 72.69

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 72.69

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 126.00

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 126.00

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 72.69

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 54.52

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The second-largest city in Denmark, Århus, also spelled as Aarhus, had its beginnings in the 8th century as a Viking settlement. In more modern times, Aarhus is known for its music scene. In the 1950s, jazz music exploded in popularity, and as the decades went on, rock and roll and other genres began increasing in popularity. Jazz is so popular in Aarhus that there is an annual jazz festival: the Aarhus International Jazz Festival is an eight-day event held every year, in July, August, or September. Most of the jazz sets are performed at the Aarhus Concert Hall, but some sets and concerts are played outdoors for free. In recent years, the Aarhus Jazz Festival has been focusing on European jazz music, with Polish jazz music in particular increasing in popularity at the festival. Aarhus, while known mainly for its jazz, also has a remarkable number of green oases, including a beautiful botanical garden! The Aarhus Botanical Gardens started in 1873, and contain a wide variety of flora. Another notable green oasis is the Marselisborg Memorial Park. Located at the foot of the Marselisborg Palace, the Marselisborg Memorial Park has gardens full of roses, cherry blossom trees, and sunflowers. The stunning flowers found in Aarhus’ multiple green oases, along with a variety of other flowers, can be sent by us to many different locations around the world. Additionally, we can send flowers directly to most addresses in Aarhus.