ఆబెన్రా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 72.76

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 101.86

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 126.11

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అమరత్వము
USD 72.76

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 101.86

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

కీర్తి
USD 72.76

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 72.76

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ఘనమైన
USD 126.11

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 72.76

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అర్హత గల
USD 90.95

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 72.76

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 72.76

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 72.76

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 126.11

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆశావాదం
USD 54.57

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 72.76

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Aabenraa is a small city in Denmark, and it is located at the head of a fjord in the Little Belt strait. Though Aabenraa is relatively small, there are a high variety of flowers to be found here: Stegholt, Aabenraa’s botanical garden, contains flowers like daisies, clover, and English holly, as well as others. Other flowers that can be found in Stegholt include anemones and lavenders. Historically, Aabenraa was known for was its quality in shipbuilding. Today, Aabenraa is known for its economic importance: with a large harbor, a good deal of shipping trade comes and goes through Aabenraa, and Denmark’s largest radio broadcasting company, Danmarks Radio, operates an office in Aabenraa.