ఆబెన్రా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సమ్మొహనమైన
USD 195.30

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 195.30

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 112.67

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

తీయని నమ్రత
USD 112.67

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 112.67

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

పండుగ
USD 195.30

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నవీనమైన
USD 112.67

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

మరువలేని
USD 112.67

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 112.67

కుతూహలమైన

రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 157.74

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమలో
USD 112.67

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సరసాలాపములు
USD 112.67

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 112.67

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 112.67

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 202.81

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 157.74

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Aabenraa is a small city in Denmark, and it is located at the head of a fjord in the Little Belt strait. Though Aabenraa is relatively small, there are a high variety of flowers to be found here: Stegholt, Aabenraa’s botanical garden, contains flowers like daisies, clover, and English holly, as well as others. Other flowers that can be found in Stegholt include anemones and lavenders. Historically, Aabenraa was known for was its quality in shipbuilding. Today, Aabenraa is known for its economic importance: with a large harbor, a good deal of shipping trade comes and goes through Aabenraa, and Denmark’s largest radio broadcasting company, Danmarks Radio, operates an office in Aabenraa.