ఆల్బోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సాహసోపేతమైన
USD 124.44

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నాతో పారిపో
USD 71.79

నాతో పారిపో

రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 100.51

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 124.44

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.79

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

నమ్రత
USD 71.79

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 124.44

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 71.79

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 100.51

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 124.44

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 71.79

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 71.79

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 100.51

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

నిలకడ
USD 89.74

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

కోపము
USD 124.44

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 71.79

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Denmark’s Aalborg, located in the north part of the country, is an important cultural spot for Denmark. The most famous event in Aalborg is the Aalborg Carnival, which is held every May and attracts hundreds of thousands of visitors. Aalborg is also known for its many parks and its green areas. One well-known park is the Ostre Anlaeg Park, also attracting hundreds of thousands of visitors. Ostre Anlaeg is the oldest park in Aalborg, and two large gardens in the park contain roses and rhododendrons. Additionally, Kildeparken, the park that hosts the Aalborg Carnival, has big beautiful rose and rhododendron bushes, and a pond containing lily pads. Many other parks in Aalborg and surrounding areas similarly contain some beautiful floral examples.