ఆల్బోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 53.70

గర్వము

12 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 71.60

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 53.70

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 71.60

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 71.60

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఏకాంతం
USD 100.24

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 128.88

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 71.60

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 89.50

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

శాశ్వతము
USD 100.24

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 128.88

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 89.50

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 71.60

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 124.11

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నమ్మరాని అందము
USD 71.60

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 124.11

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Denmark’s Aalborg, located in the north part of the country, is an important cultural spot for Denmark. The most famous event in Aalborg is the Aalborg Carnival, which is held every May and attracts hundreds of thousands of visitors. Aalborg is also known for its many parks and its green areas. One well-known park is the Ostre Anlaeg Park, also attracting hundreds of thousands of visitors. Ostre Anlaeg is the oldest park in Aalborg, and two large gardens in the park contain roses and rhododendrons. Additionally, Kildeparken, the park that hosts the Aalborg Carnival, has big beautiful rose and rhododendron bushes, and a pond containing lily pads. Many other parks in Aalborg and surrounding areas similarly contain some beautiful floral examples.