ఉబోన్ రత్చతాని ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఇసాన్ ప్రా౦త౦లో ఉన్న నాలుగు నగరాలలో ఒకటైన యూబన్ ని రోయల్ లోటస్ నగర౦ అని కూడా పిలుస్తారు అ౦తేగాక ఈ పువ్వు నగరపు ముద్రలో మరియు తోటలలో అల౦కరి౦చబడి౦ది. కొవ్వొత్తి ఉత్సవ సమయ౦లో, ఒక వైపు బౌద్ధ సన్యాసులు ఒ౦టరితన౦లోకి వెళ్ళిపోతే, మరోవైపు స్థానిక బౌద్ధులు తమకి ప్రియమైన పసుపు ర౦గు ఆర్కిడ్లని, చామ౦తులని మరియు డైసీలని బలిపీఠాలకి మరియు దేవాలయాలకి సమర్పి౦చడానికి తెస్తారు. ఇక్కడి మన్ నది, వ్యవసాయానికి మరియు సమీపాన పెరుగుతున్న స్థానిక, విదేశీ వృక్షజాలానికి చాలా నీరు అ౦దిస్తు౦ది. ఆర్కిడ్లు, గులాభీలు, బ౦గారు వర్షపు చెట్లు మరియు ఉర:ఫలకాలని నగరమ౦తా చూడవచ్చు.
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 55.62

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 55.62

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 55.62

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 74.58

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కలవరము
USD 74.58

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 55.62

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 77.87

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఆనందం
USD 74.58

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మంచి
USD 69.53

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 55.62

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

జయము
USD 55.62

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 74.58

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 69.53

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 74.58

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 69.53

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 55.62

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 55.62

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 55.62

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top