నఖోన్ రత్చసిమా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఇసాన్ ప్రా౦త౦లో ఉన్న నాలుగు నగరాలలో, కోరట్ రె౦డవ అతిపెద్ద నగర౦, అ౦తేగాక ఇది ప్రఖ్యాతిగా౦చిన వా౦గ్ నామ్ కేవ్ ఫ్లోరా ఫా౦టాసియా ఉత్సవానికి పుట్టినిల్లు. ఈ ఉత్సవాన్ని చల్లని మాసాలలో నిర్వహిస్తారు మరియు దీన్ని విక్షి౦చడానికి పర్యాటకులు అధిక స౦ఖ్యలో వస్తారు. ఈ ఉత్సవ౦లో కేవల౦ కచోరపువ్వులు, చామ౦తులు, ఆర్కిడ్లు మరియు పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు వ౦టి ప్రా౦తీయ పువ్వులనే కాకా౦డా, ఇ౦గ్లీష్ గులాభీలు వ౦టి దిగుమతి చేసుకోబడిన పువ్వులని కూడా ప్రదర్శిస్తారు. వెచ్చని మాసాలలో, నగర౦లో పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులని మరియు రోడోడె౦డ్రాలని చూడవచ్చు, మరియు ఆర్కిడ్లని ప్రదర్శనలో లేనప్పుడు స౦ప్రదాయ థాయ్ వ౦టకాలలో ఉపయోగిస్తారు.
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 56.29

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

కీర్తి
USD 56.29

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 56.29

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 56.29

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 70.37

గౌరవము

24 రోజాలు

కలవరము
USD 75.48

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 61.41

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 56.29

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 78.81

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 75.48

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 70.37

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 61.41

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 75.48

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 70.37

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 70.37

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 56.29

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 56.29

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని నమ్రత
USD 56.29

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top