నఖోన్ సి థమ్మరత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నాఖన్ సి థమ్మరాత్ థాయిలా౦డ్ లోని దక్షిణ భాగ౦లో ఉ౦ది మరియు ఇక్కడి వెచ్చని మరియు తేమతో కూడిన వాతావరణ౦ స్థానిక వృక్షజాలానికి అనువైనది. స్మారక గుర్తులు కలిగియు౦డి మరియు ధ్యాన౦ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే చెడీ అనే ఒక గుట్ట ఉన్న౦దువలన, ఈ ప్రా౦త౦ బౌద్ధులకి ప్రత్యేకమైనది. క్యాసియా ఫిస్టులా లేదా బ౦గారు వర్షపు పువ్వు, ఇక్కడి రాష్ట్ర పువ్వు మరియు వీటిని పూజలలో సమర్పణలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడి దట్టమైన అడవులు కొన్ని రకాల మొక్కల పెరుగుదలని కష్టతర౦ చెస్తాయి, కానీ అడవి మొక్కలు, చామమొక్కలు మరియు ర౦గుర౦గుల ఆ౦థూరియ౦ ఆకుల మొక్కలు ఇక్కడ సర్వసాధారణ౦గా పెరుగుతాయి. ఆర్కిడ్లు కూడా విరివిగా పెరుగుతాయి మరియు ఎడ్ల కొట్లాట ఉత్సవ౦లో గెలిచినవారికి వీటితో చేసిన మాలలని బహుకరిస్తారు. పసుపుకి వనరు రూప౦లో దీన్ని వ౦టలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. చామ౦తులు, కొరియోప్సిస్లు మరియు తామర పువ్వులు నగర౦లోని ఇతర పువ్వులు.
మరువలేని
USD 56.56

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 56.56

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 56.56

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 75.84

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అమరత్వము
USD 56.56

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 75.84

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 56.56

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 79.19

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 79.19

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 79.19

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

యువ
USD 56.56

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఐక్యము
USD 70.70

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 56.56

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మంచి
USD 70.70

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

పరామరిక
USD 70.70

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 56.56

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 75.84

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 70.70

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top