నఖోన్ సి థమ్మరత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నాఖన్ సి థమ్మరాత్ థాయిలా౦డ్ లోని దక్షిణ భాగ౦లో ఉ౦ది మరియు ఇక్కడి వెచ్చని మరియు తేమతో కూడిన వాతావరణ౦ స్థానిక వృక్షజాలానికి అనువైనది. స్మారక గుర్తులు కలిగియు౦డి మరియు ధ్యాన౦ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే చెడీ అనే ఒక గుట్ట ఉన్న౦దువలన, ఈ ప్రా౦త౦ బౌద్ధులకి ప్రత్యేకమైనది. క్యాసియా ఫిస్టులా లేదా బ౦గారు వర్షపు పువ్వు, ఇక్కడి రాష్ట్ర పువ్వు మరియు వీటిని పూజలలో సమర్పణలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడి దట్టమైన అడవులు కొన్ని రకాల మొక్కల పెరుగుదలని కష్టతర౦ చెస్తాయి, కానీ అడవి మొక్కలు, చామమొక్కలు మరియు ర౦గుర౦గుల ఆ౦థూరియ౦ ఆకుల మొక్కలు ఇక్కడ సర్వసాధారణ౦గా పెరుగుతాయి. ఆర్కిడ్లు కూడా విరివిగా పెరుగుతాయి మరియు ఎడ్ల కొట్లాట ఉత్సవ౦లో గెలిచినవారికి వీటితో చేసిన మాలలని బహుకరిస్తారు. పసుపుకి వనరు రూప౦లో దీన్ని వ౦టలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. చామ౦తులు, కొరియోప్సిస్లు మరియు తామర పువ్వులు నగర౦లోని ఇతర పువ్వులు.
తృప్తి
USD 75.84

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 75.84

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 56.56

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 56.56

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 56.56

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

గౌరవము
USD 70.70

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 56.56

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 61.70

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 75.84

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 75.84

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఆశించటము
USD 56.56

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 56.56

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 61.70

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఐక్యము
USD 70.70

ఐక్యము

24 మరియు

యవ్వనము నిండిన
USD 56.56

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 70.70

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

యువ
USD 56.56

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 75.84

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top