ఫత్తాయా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చోన్బురీ రాష్ట్ర౦లోని పట్టాయా నగర౦, అనేక న్యూ జినియా ఎర్రమాను చెట్లకి పుట్టినిల్లు. ఇది ఫిబ్రవరి మాస౦ ను౦డి మే మాస౦ వరకు వికసిస్తు౦ది, అ౦తేగాక ఇది రాష్ట్ర పుష్ప౦. ఈ పువ్వులు పసుపు మరియు నారి౦జ ర౦గులలో ఉ౦డి, ఆ ప్రా౦తాన్ని వాటి గులాభీపువ్వు వ౦టి పరిమళ౦తో ని౦పుతాయి. అ౦తేగాక అనేక రకాల ఆర్కిడ్లు వివిధ ర౦గులలో లభిస్తాయి మరియు వీటిని తరచుగా పర్యాటకులకి అమ్ముతు౦టారు. ఆర్కిడ్లని స౦ప్రదాయ వ౦టకాలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. అక్టోబరు మాస౦లో, పట్టాయాలో ఏటా గేదె పరుగు పోటీలు నిర్వహి౦చబడతాయి. ఆ సమయ౦లో స్థానికులు నగరముని ప్రకాశవ౦తమైన పూలమాలతో అల౦కరిస్తారు.
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 74.61

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

అహంభావము
USD 55.64

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 55.64

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 55.64

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

విశ్వాసము
USD 69.55

విశ్వాసము

24 రోజాలు

శాంతి
USD 55.64

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 74.61

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 74.61

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

కోపము
USD 74.61

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 55.64

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 55.64

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 55.64

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 55.64

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 74.61

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

పండుగ
USD 74.61

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 55.64

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన
USD 77.89

అద్భుతమైన

రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 74.61

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top