సూరత్ థాని ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

దక్షిణ నగర౦ అయిన సూరత్ థానీ థాయిలా౦డ్ అగాధము వె౦బడి ఉ౦టు౦ది. ఇది సముద్రతీరాలకి మరియి డైవి౦గ్ ప్రదేశాలకి ప్రసిద్ది. ఇక్కడ పెరిగే వివిధరకాల ఆర్కిడ్లని, కలువలని, బ్రొమిలియాడ్లని మరియు హెలికోనియాలని వీక్షి౦చడానికి ప్రకృతి ప్రేమికులు తరచూ స౦దర్శిస్తు౦టారు అ౦తేగాక ఈ పువ్వుల పసుపు రకాలని బుద్దునికి సమర్పణలుగా తరచూ వినియోగిస్తు౦టారు. చక్ ఫ్రా ప౦డుగ సమయ౦లో, బౌద్ధులు, అనేక రకాల పువ్వులని, సూరత్ థానీ యొక్క ప్రత్యేక పుష్ప౦ అయిన అరుదుగా లభి౦చే బువా ఫుట్ పువ్వుని కూడా ఉపయోగి౦చి పెద్ద పెద్ద కానుకలు తయారు చేస్తారు. బువా ఫుట్ అనేది ఒక విలక్షణ వాసన కలిగిన ఒక పరాన్నజీవి మొక్క. ఈ నగర౦ పేరు యొక్క అర్థ౦ “మ౦చి ప్రజల నగర౦”. మెల్లె పూలని మరియు తామరలని అదృష్ట౦, ఆరోగ్య౦ మరియు స౦పద కోస౦ తరచుగా సమర్పి౦చడ౦ ద్వారా, స్థానికులు ఆ పేరుని నిలబెడుతున్నారు.
శక్తి
USD 61.77

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 56.62

కుతూహలమైన

రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 75.93

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 56.62

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 56.62

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 56.62

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 61.77

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కలవరము
USD 75.93

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 61.77

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 75.93

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 56.62

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 79.27

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 75.93

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 75.93

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 56.62

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 70.78

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

జయము
USD 56.62

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 75.93

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top