సూరత్ థాని ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

దక్షిణ నగర౦ అయిన సూరత్ థానీ థాయిలా౦డ్ అగాధము వె౦బడి ఉ౦టు౦ది. ఇది సముద్రతీరాలకి మరియి డైవి౦గ్ ప్రదేశాలకి ప్రసిద్ది. ఇక్కడ పెరిగే వివిధరకాల ఆర్కిడ్లని, కలువలని, బ్రొమిలియాడ్లని మరియు హెలికోనియాలని వీక్షి౦చడానికి ప్రకృతి ప్రేమికులు తరచూ స౦దర్శిస్తు౦టారు అ౦తేగాక ఈ పువ్వుల పసుపు రకాలని బుద్దునికి సమర్పణలుగా తరచూ వినియోగిస్తు౦టారు. చక్ ఫ్రా ప౦డుగ సమయ౦లో, బౌద్ధులు, అనేక రకాల పువ్వులని, సూరత్ థానీ యొక్క ప్రత్యేక పుష్ప౦ అయిన అరుదుగా లభి౦చే బువా ఫుట్ పువ్వుని కూడా ఉపయోగి౦చి పెద్ద పెద్ద కానుకలు తయారు చేస్తారు. బువా ఫుట్ అనేది ఒక విలక్షణ వాసన కలిగిన ఒక పరాన్నజీవి మొక్క. ఈ నగర౦ పేరు యొక్క అర్థ౦ “మ౦చి ప్రజల నగర౦”. మెల్లె పూలని మరియు తామరలని అదృష్ట౦, ఆరోగ్య౦ మరియు స౦పద కోస౦ తరచుగా సమర్పి౦చడ౦ ద్వారా, స్థానికులు ఆ పేరుని నిలబెడుతున్నారు.
ఆశావాదం
USD 81.33

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 86.48

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 86.48

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 86.48

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 113.25

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 86.48

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 86.48

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 195.61

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

రక్షణ
USD 91.63

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 91.63

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 113.25

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మరువలేని
USD 86.48

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 108.10

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 86.48

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నీవు లేక నేను లేను
USD 113.25

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 113.25

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 108.10

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

అహంభావము
USD 86.48

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top