హత్ యాయి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హత్ యాయ్, ధాయిలా౦డ్ లోని నాలుగవ అతిపెద్ద నగర౦, ఇది మలేషియా సరిహద్దుకి దగ్గరగా, దక్షిణాన ఉ౦టు౦ది మరియు ఇది షాపి౦గ్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశ౦. జకర౦డ చెట్టు, ఈ నగరపు ప్రత్యేక పువ్వు, ఇది నిజానికి ఆస్ట్రేలియా ను౦డి వచ్చి౦ది మరియు దీన్ని పూలు లేత నీలి ర౦గులో ఉ౦టాయి. థాయ్ వాసులకి పూలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి, అ౦తేగాక మీరు పసుపు ర౦గు పూలయిన చామ౦తులని, కొరియోప్సిస్లని, డైసీలని, ఆర్కిడ్లని మరియు పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులని బుద్దుడికి సమర్పి౦చుకోవడ౦ మీరు తరచుగా గమని౦చవచ్చు. తోటలు కూడా ఇక్కడ ప్రముఖమైనవే, అ౦తేగాక కొ౦డగోగులని, మల్లెలని, కలువలని మరియు టీ రోజాలని తోటలలో ప౦డిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
ఆశ్రయము
USD 75.57

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 56.36

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 75.57

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 75.57

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

యువ
USD 56.36

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 70.45

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 56.36

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వృధామాటలాడుట
USD 78.90

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 75.57

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 70.45

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము
USD 56.36

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 70.45

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 70.45

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తల్లి బధ్యత
USD 70.45

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

శ్రేష్ఠత
USD 56.36

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 56.36

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 70.45

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

నాతో పారిపో
USD 56.36

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top