నైగర్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. నైగర్ లోని నియామే మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

నైగర్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


ఉశికొలపడము

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రక్షణ

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

   
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

నవీనమైన

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

   
అమాయకత్వం

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

స్వచ్చమైన ప్రేమ

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

   
సొగసు

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా