తంపెరే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

లొంగుబాటు
USD 114.44

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 71.95

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 71.95

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

అమాయకత్వం
USD 114.44

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 114.44

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 71.95

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 71.95

కుతూహలమైన

రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 82.23

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 114.44

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 114.44

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 100.73

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.95

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 100.73

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

పండుగ
USD 114.44

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 114.44

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

జ్ఞానం
USD 71.95

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This is large inland city is home to over 160 beautiful lakes, along with a thriving nightlife and cultural scene. It also has several interesting museums that include the Centre Vapriikki and the Moominva. The iconic Nasinneula Tower can also be found in Tampere, along with several dedicated green spaces that are perfect for relaxing during the brief summer season. Tampere's rose garden is famous throughout Finland, and at certain times of the year visitors are treated to a spectacular show when the canes burst into bloom. Recycled gardens are also popular in Tampere, and residents can use almost anything to create their own little paradise. Old tires and wooden pallets are often repurposed in these gardens and residents will grow everything from fresh vegetables to cheery daisies and even spring crocuses and day lilies. We can also create a stunning floral arrangement for you with some of these and other popular flowers, and deliver it to almost any address in Tampere. It is the perfect way to brighten someone's day during the long winter season or to simply tell a loved one that you care.