తుర్కు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మోసము
USD 69.64

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 69.64

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ప్రశాంతత
USD 69.64

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అంగీకారము
USD 69.64

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 110.76

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 69.64

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 69.64

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

పరామరిక
USD 97.49

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 110.76

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

నాతో పారిపో
USD 69.64

నాతో పారిపో

రోజాలు

నమ్రత
USD 69.64

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 69.64

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 69.64

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 79.59

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శక్తి
USD 79.59

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కృతజ్ఞత
USD 69.64

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This historic coastal city is a rich blend of history and cosmopolitan culture. The Turku Castle and Turku Cathedral are a testament to the city's history, while the nearby universities ensure that residents are firmly rooted in the present. It also features a vibrant nightlife and several fabulous restaurants, and its coastal presence ensures that there is plenty of shopping for everyone. The city is also dedicated to preserving the Finnish environment and eco system, which is evident in the vast number of dedicated green spaces. Along with the scenic views from the mouth of the Aura River, residents can also enjoy quiet strolls in the city parks and gardens. Here visitors can see a riot of colorful tulips blooming in the springtime, along with wild roses and European honeysuckle. Yellow daylilies can also be found in many private gardens, along with cheery mums and pansies. We can also create a stunning bouquet of fresh flowers for you and deliver it to almost any address in the city. Say "hello" to an old friend or let a new one know that you're glad you met.