క్విజోన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఫిలిప్పీన్స్ లో ఉన్న అత్యధిక జనాభా కలిగిన నగరాల్లో క్వెల్సన్ ఒకటి. ఇక్కడ స్థానిక మరియు దిగుమతి చేసుకోబడిన అనేక అద్భుతమైన పూల వరుసలని చూడవచ్చు. విదేశీ రోజాలతో పాటు చామ౦తులు, గెర్బిరా డైసీలు, శాష్టా డైసీలు, ఉర:ఫలకాలు మరియు అనేక రకాల మల్లెలు కూడా నగరవాసులకి ప్రీతిప్రాయమైనవే. ఫ్లోరెస్ డి మారియా ప౦డుగ రోజున, స్థానిక మహిళలు చారిత్రక మరియు బైబిల్ కి స౦బ౦ధి౦చిన పాత్రల వేషాధరణలు ధరి౦చి కన్నెమేరీమాతని స్తుతిస్తారు మరియు కలువలు, ఆర్కిడ్లు, గులాభీలు మరియు తెల్ల మల్లెలు కలగలసిన సమర్పణలని కన్య మేరీమాతకి అర్పిస్తారు.

అర్హత గల
USD 100.63

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 155.26

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 86.26

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 133.70

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శాంతి
USD 86.26

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 112.13

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 133.70

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 112.13

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమ్మొహనమైన
USD 133.70

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 133.70

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

శాంతి
USD 86.26

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 100.63

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము