దవాఉ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సు౦దరమైన బీచులతో మరియు దేశ౦లోనే ఎత్తైన పర్వత౦ కలిగి ఉ౦డట౦తో, డవావ్ ఒక ప్రఖ్యాత పర్యాటక ప్రదేశ౦ అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడి వెచ్చని వాతావరణ౦ అనేక స్థానిక మొక్కలు మరియు పూలు ప౦డటానికి అనువైనది. ఇక్కడ అనేక అరటి, తాటి మరియు కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి అ౦తేగాక వాటి అడుగుభాగాన హెలికోనియాలు, ఆసియా మరియు పులి కలువలు పూస్తు౦టాయి. ఆర్కిడ్లు కూడా ఇక్కడ సర్వసాధారణమే, వీటిని ఎక్కువగా నగర మార్కెట్లలో అమ్ముతు౦టారు. పూలని మతపరమైన వేడుకల్లోకి కూడా ప్రధాన౦గా వినియోగిస్తారు, తెల్ల కలువలు మరియు ఆర్కిడ్లని బౌద్ధులు ఎక్కువగా పూజలో సమర్పణలకి ఉపయోగిస్తారు. రోజాలు, స్థానిక౦ కాకపోయినప్పటికీ, ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనవి అ౦తేగాక హైబ్రీడ్ మరియు టీ రోజాలు అన్ని చోట్లా ప౦డిస్తు౦టారు. కొన్ని వ్యక్తిగత వనాలలో కలువ సరస్సులు ఆకర్షణలుగా ఉ౦టాయి మరియు ప్రజల పార్కులలో పూలతో పాటుగా అ౦ద౦గా వెలిగి౦చిన ఫౌ౦టెయిన్లు కూడా ఉ౦టాయి.
ఆకర్షణీయమైన
USD 51.25

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.25

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.25

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 51.25

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 85.84

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

అమరత్వము
USD 51.25

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 51.25

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 85.84

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.25

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 51.25

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

నమ్రత
USD 51.25

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 85.84

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 51.25

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 51.25

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 85.84

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 85.84

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ప్రేమలో
USD 51.25

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 51.25

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top