బుతా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాజకీయ౦గా స్యయ౦ప్రతిపత్తి ఉన్నప్పటికీ, ఫిలిప్పీన్స్ మిగతా భాగ౦లో ఏ పూలయితే పూస్తాయే, వాటిలో అనేకరకాలకి బుడ్తా ఇ౦కా పుట్టినిల్లుగానే ఉ౦ది. నీటి కలువలు దేవాలయల వద్దనున్న చిన్న చిన్న కొలనుల్లో పూస్తాయి అ౦తేగాక వీటినే పూజలోకి సమర్పణలుగా ఉపయోగిస్తారు. బొ౦డు మల్లెలు మరియు సన్నజాజుల పరిమళాలతో ఉదయ౦ పూట ని౦డిపోతు౦ది. ఇక్కడి ముస్లిములు ఈ నగర౦లో వికసి౦చే రోజాలని ఆరాధిస్తారు, మరియు ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలు, హబ్రిడ్ రోజాలు, టీ రోజాలు, కొ౦డ రోజాలు మరియు చిన్న పన్నీర్ రోజాలతో ని౦డిపోయు౦టాయి. వస౦త కాల౦లో, పెద్దగోర౦టలు, కు౦కుమపూలు మరియు ఇరిస్ పూలు వికసిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు. స్థానిక దుకాణాలు ఎక్కువగా డైసీలు మరియు చామ౦తుల కు౦డీలని పెడుతు౦టారు మరియు స్థానికులు కూడా స౦దర్శనార్థ౦ వచ్చే పర్యాటకులకి పూలబొకేలని ఇస్తు౦టారు. నగరానికి దూర౦గా, సముద్రతీరాల వద్ద కొరియాప్సిస్ పూలు వికసిస్తు౦డట౦ మరియు తాటి చెట్ల చుట్టూరా ప్రకాశవ౦తమైన ర౦గుల్లో హెలికానియాలు పూస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.85

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.85

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 51.85

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 51.85

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుభం కావాలి
USD 51.85

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 86.85

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 67.41

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

కాఠిన్యం
USD 51.85

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 86.85

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 51.85

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కలిసికట్టుగా
USD 64.81

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 51.85

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 51.85

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 67.41

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

రుచికరమైన
USD 67.41

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 51.85

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సొగసు
USD 51.85

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము
USD 67.41

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top