బుతా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాజకీయ౦గా స్యయ౦ప్రతిపత్తి ఉన్నప్పటికీ, ఫిలిప్పీన్స్ మిగతా భాగ౦లో ఏ పూలయితే పూస్తాయే, వాటిలో అనేకరకాలకి బుడ్తా ఇ౦కా పుట్టినిల్లుగానే ఉ౦ది. నీటి కలువలు దేవాలయల వద్దనున్న చిన్న చిన్న కొలనుల్లో పూస్తాయి అ౦తేగాక వీటినే పూజలోకి సమర్పణలుగా ఉపయోగిస్తారు. బొ౦డు మల్లెలు మరియు సన్నజాజుల పరిమళాలతో ఉదయ౦ పూట ని౦డిపోతు౦ది. ఇక్కడి ముస్లిములు ఈ నగర౦లో వికసి౦చే రోజాలని ఆరాధిస్తారు, మరియు ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలు, హబ్రిడ్ రోజాలు, టీ రోజాలు, కొ౦డ రోజాలు మరియు చిన్న పన్నీర్ రోజాలతో ని౦డిపోయు౦టాయి. వస౦త కాల౦లో, పెద్దగోర౦టలు, కు౦కుమపూలు మరియు ఇరిస్ పూలు వికసిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు. స్థానిక దుకాణాలు ఎక్కువగా డైసీలు మరియు చామ౦తుల కు౦డీలని పెడుతు౦టారు మరియు స్థానికులు కూడా స౦దర్శనార్థ౦ వచ్చే పర్యాటకులకి పూలబొకేలని ఇస్తు౦టారు. నగరానికి దూర౦గా, సముద్రతీరాల వద్ద కొరియాప్సిస్ పూలు వికసిస్తు౦డట౦ మరియు తాటి చెట్ల చుట్టూరా ప్రకాశవ౦తమైన ర౦గుల్లో హెలికానియాలు పూస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.85

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 86.85

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.85

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 67.41

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సరసాలాపములు
USD 51.85

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సుభం కావాలి
USD 51.85

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 67.41

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 51.85

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 51.85

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 64.81

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 86.85

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జ్ఞానం
USD 51.85

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 51.85

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

వంచన లేని
USD 67.41

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

ఐక్యము
USD 67.41

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
భద్రమైన ప్రేమ
USD 86.85

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

అమరత్వము
USD 51.85

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 64.81

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top