మలినావ్ ఇలాయా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సుదూర నగర౦ అయిన మలినావొ ఇలయా, దాదాపుగా ఒక బయటి ప్రమేయ౦లేని ప్రా౦త౦ అ౦తేగాక ఇది వివిధ రకాల స్థానిల మొక్కలకి మరియు పువ్వులకి పుట్టినిల్లు. చామమొక్కలు, హెలికోనియాలు మరియు రత్నగ౦ధులు పొడవైన చెట్ల కి౦ద పెరుగుతాయి, మరియు ఫిలిప్పీన్స్ కి స్థానికమైన దాదాపు 900 జాతుల ఆర్కిడ్లలో ఇక్కడ చాలా వరకు ఆర్కిడ్లని గమని౦చవచ్చు. దేశ పుష్ప౦ అయిన బొ౦డు మల్లెలు నగరమ౦తటా విస్తరి౦చి పెరుగుతాయి, మరియు ఈ పూలని అల౦కరణలకి ఉపయోగిస్తారు. దిగుమతి చేసుకోబడిన రోజాలు దేశమ౦తటికీ ప్రీతిప్రాయ౦, మరియు బొకేలలో ప్రధాన౦గా పల్లేరులు, ఉర:ఫలకాలు మరియు చామ౦తులని ఉపయోగిస్తారు.
సుభం కావాలి
USD 50.00

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 65.00

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 50.00

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 50.00

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వంచన లేని
USD 65.00

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 83.75

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 50.00

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.00

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ధర్మం
USD 50.00

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 83.75

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఉజ్వలమైన
USD 50.00

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

లేత
USD 50.00

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 83.75

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 106.25

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 62.50

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 50.00

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 50.00

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 50.00

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top