సెబు సిటి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సెబు నగర ప్రా౦త౦లోని ప్రజలు తమ స్పానీష్ వలస చరిత్రకి నివాళి అర్పి౦చడ౦ మరియు పూల పట్ల తమకున్న ప్రేమని చాటడ౦ వ౦టి ఫిలిప్పొనో ఆచారాలని గౌరవి౦చడ౦ మధ్య సమతూక౦ పాటిస్తున్నారు. 1700లలో మిషనరీల చేత తీసుకునిరాబడిన విదేశీ రోజాలు మరియు కనకా౦బరాలను, ప్రజా వనాలలో మరియు వ్యక్తిగత టోటలలో రె౦డి౦టిలోనూ చూడవచ్చు. కొ౦డ టీ రోజాలు, వాటి పరిమళానికి మరియు దృడత్వానికి ప్రసిద్ది చె౦దినవి. జాతీయ పుష్ప౦ అయిన బొ౦డు మల్లె మరియు పాపిడిపూలతో పాటుగా మ౦దారాలని, బ్రొమిలయాడ్లని మరియు ఆ౦థూరియాలని నగరమ౦తటా చూడవచ్చు,
వృధామాటలాడుట
USD 92.63

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.46

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.46

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 51.46

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 51.46

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సుభం కావాలి
USD 51.46

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 51.46

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాఠిన్యం
USD 51.46

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 86.20

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 51.46

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 51.46

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 86.20

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 51.46

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 64.33

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 51.46

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 66.90

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ధర్మం
USD 51.46

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 51.46

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top