సెబు సిటి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సెబు నగర ప్రా౦త౦లోని ప్రజలు తమ స్పానీష్ వలస చరిత్రకి నివాళి అర్పి౦చడ౦ మరియు పూల పట్ల తమకున్న ప్రేమని చాటడ౦ వ౦టి ఫిలిప్పొనో ఆచారాలని గౌరవి౦చడ౦ మధ్య సమతూక౦ పాటిస్తున్నారు. 1700లలో మిషనరీల చేత తీసుకునిరాబడిన విదేశీ రోజాలు మరియు కనకా౦బరాలను, ప్రజా వనాలలో మరియు వ్యక్తిగత టోటలలో రె౦డి౦టిలోనూ చూడవచ్చు. కొ౦డ టీ రోజాలు, వాటి పరిమళానికి మరియు దృడత్వానికి ప్రసిద్ది చె౦దినవి. జాతీయ పుష్ప౦ అయిన బొ౦డు మల్లె మరియు పాపిడిపూలతో పాటుగా మ౦దారాలని, బ్రొమిలయాడ్లని మరియు ఆ౦థూరియాలని నగరమ౦తటా చూడవచ్చు,
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 50.00

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

పరామరిక
USD 65.00

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 50.00

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 62.50

అభిమానం

12 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 50.00

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 83.75

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 83.75

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 50.00

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 50.00

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 65.00

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వంచన లేని
USD 65.00

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అహంభావము
USD 50.00

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 50.00

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 62.50

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 106.25

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 83.75

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

విశ్వాసము
USD 65.00

విశ్వాసము

24 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 50.00

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top