మర్సిల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాజత్వము
USD 108.07

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తృప్తి
USD 149.86

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

విభవము
USD 86.46

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రలోభం
USD 149.86

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 108.07

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 86.46

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 86.46

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 121.04

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 149.86

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మనొహరమైన సరళత
USD 86.46

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

ఆశావాదం
USD 86.46

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 149.86

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వభావము
USD 155.62

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 86.46

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 86.46

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నవీనమైన
USD 86.46

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Founded in the 6th century BC, this thriving seaside city is the third largest in France. Filled with history and culture, it is a favorite destination for tourists around the world. The fishmongers still sell their wares along the docks, and the city streets are lined with exclusive boutiques and shops. There are also plenty of historic sites to see that include Notre Dame de la Grande and Palais Longchamp. Residents and visitors can also take a break from the busy city and enjoy a relaxing day on one of the white sandy beaches. Marseille is home to several breathtaking parks, with some giving visitors a stunning view of the Mediterranean Sea. The Palais du Pharo is home to some magnificent gardens and no one should miss taking a stroll through the Parc du 26e Centenaire. Here visitors can see delicate water lilies and yellow irises, along with pink oleanders and azaleas. For a quiet afternoon stroll many residents choose to wander along the paths in Parc Bortoli or enjoy an afternoon studying the city's history in Jardin de la Magalone. We can help you remember you day in the city's parks by creating a beautiful floral bouquet. Perfect for friends and family, we will even deliver it to almost any address in Marseille.