మర్సిల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిలకడ
USD 103.96

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 103.96

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 144.16

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 83.17

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 144.16

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ప్రేరణ
USD 144.16

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 103.96

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 116.44

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 144.16

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ఆశావాదం
USD 83.17

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 103.96

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 83.17

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 144.16

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

యవ్వనము నిండిన
USD 83.17

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మెత్తని
USD 116.44

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

ధర్మం
USD 83.17

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Founded in the 6th century BC, this thriving seaside city is the third largest in France. Filled with history and culture, it is a favorite destination for tourists around the world. The fishmongers still sell their wares along the docks, and the city streets are lined with exclusive boutiques and shops. There are also plenty of historic sites to see that include Notre Dame de la Grande and Palais Longchamp. Residents and visitors can also take a break from the busy city and enjoy a relaxing day on one of the white sandy beaches. Marseille is home to several breathtaking parks, with some giving visitors a stunning view of the Mediterranean Sea. The Palais du Pharo is home to some magnificent gardens and no one should miss taking a stroll through the Parc du 26e Centenaire. Here visitors can see delicate water lilies and yellow irises, along with pink oleanders and azaleas. For a quiet afternoon stroll many residents choose to wander along the paths in Parc Bortoli or enjoy an afternoon studying the city's history in Jardin de la Magalone. We can help you remember you day in the city's parks by creating a beautiful floral bouquet. Perfect for friends and family, we will even deliver it to almost any address in Marseille.