మర్సిల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిలకడ
USD 102.43

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 102.43

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 114.72

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 114.72

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 142.03

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని నమ్రత
USD 81.94

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

శక్తి
USD 102.43

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 114.72

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 114.72

గౌరవము

24 రోజాలు

జయము
USD 81.94

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 142.03

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కౌగిలింతలు
USD 102.43

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 81.94

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నమ్మిక
USD 81.94

నమ్మిక

గర్బెరాలు

ఉశికొలపడము
USD 142.03

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 114.72

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Founded in the 6th century BC, this thriving seaside city is the third largest in France. Filled with history and culture, it is a favorite destination for tourists around the world. The fishmongers still sell their wares along the docks, and the city streets are lined with exclusive boutiques and shops. There are also plenty of historic sites to see that include Notre Dame de la Grande and Palais Longchamp. Residents and visitors can also take a break from the busy city and enjoy a relaxing day on one of the white sandy beaches. Marseille is home to several breathtaking parks, with some giving visitors a stunning view of the Mediterranean Sea. The Palais du Pharo is home to some magnificent gardens and no one should miss taking a stroll through the Parc du 26e Centenaire. Here visitors can see delicate water lilies and yellow irises, along with pink oleanders and azaleas. For a quiet afternoon stroll many residents choose to wander along the paths in Parc Bortoli or enjoy an afternoon studying the city's history in Jardin de la Magalone. We can help you remember you day in the city's parks by creating a beautiful floral bouquet. Perfect for friends and family, we will even deliver it to almost any address in Marseille.