లయోన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 102.57

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 102.57

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 142.23

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పండుగ
USD 142.23

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 82.05

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 114.88

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 82.05

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 82.05

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 114.88

గౌరవము

24 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 142.23

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 82.05

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 142.23

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 82.05

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ఆకర్షణీయమైన
USD 82.05

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 142.23

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 82.05

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


There are over 2000 years of history crammed into the French city of Lyon, and it is simply impossible to discover it all in one day. Along with the Basilica of Notre Dame, there is also Lyon Cathedral and the ancient theatre of Fourviere. Modern art lovers will appreciate the Museum of Fine Art, along with the Musee des Confluences. There are also plenty of shops and fine restaurants located in historic downtown, and Lyon is also filled with beautiful parks and green spaces. One of the most popular is Parc de la Tete d'Or which even includes green houses and a lake. Popular with boaters during the summer months, it also includes several picturesque walking and biking trails. The green houses feature a variety of plants that include delicate orchids and fragrant lilies. Old fashioned varieties of roses are also featured in the gardens along with stately irises in the springtime. We can include many of these and other flowers in a beautiful bouquet, and deliver it to almost any address in Lyon. It is the perfect way to thank a host or welcome a new friend into your life.