కోమిల్లా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 52.53

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రలోభం
USD 99.81

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేరణ
USD 99.81

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 73.54

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 73.54

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ధర్మం
USD 52.53

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 45.96

గర్వము

12 రోజాలు

ఆశావాదం
USD 45.96

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 52.53

బాగు

12 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 99.81

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానం
USD 72.23

అభిమానం

12 రోజాలు

నిలకడ
USD 72.23

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 52.53

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 52.53

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన
USD 52.53

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

అంగీకారము
USD 99.81

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This rural community is located on the banks of the Gumti River, and has a rich history dating back to the 8th century AD. Getting its name in the 1700's by the East India Company, the city is also home to some of the top rated education centers in the country. Comilla is a fascinating mix of Hindu and Muslim religions, and the festivals fill the streets with sights and sounds every year. One of the most lavishly decorated festivals in Comilla is Durga Puja, in which almost every resident participates in some way. The flowered filled streets and bright colored costumes are a beautiful site, and many of these same blooms can be found growing in the city's parks and green spaces. You can also find these flowers in many of our skillfully arranged floral bouquets which we are more than happy to deliver for you to almost any address in Comilla.