కోమిల్లా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఉజ్వలమైన
USD 98.29

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 127.77

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సరసాలాపములు
USD 98.29

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 176.92

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 137.60

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాజత్వము
USD 127.77

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 137.60

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 98.29

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 137.60

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 137.60

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 98.29

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 98.29

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 127.77

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 176.92

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 98.29

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

లేత
USD 98.29

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This rural community is located on the banks of the Gumti River, and has a rich history dating back to the 8th century AD. Getting its name in the 1700's by the East India Company, the city is also home to some of the top rated education centers in the country. Comilla is a fascinating mix of Hindu and Muslim religions, and the festivals fill the streets with sights and sounds every year. One of the most lavishly decorated festivals in Comilla is Durga Puja, in which almost every resident participates in some way. The flowered filled streets and bright colored costumes are a beautiful site, and many of these same blooms can be found growing in the city's parks and green spaces. You can also find these flowers in many of our skillfully arranged floral bouquets which we are more than happy to deliver for you to almost any address in Comilla.