చిట్టగాంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎవరినైనా, తమ శృంగారపు సువాసనతో, ఆనంద పరచగలిగే పరదేశి ఆర్కిడ్లు మరియు లిల్లీలకు చిట్టగాంగ్ నిలయం. పూర్తి సైజు మరియు మినీ కార్నేషన్లను నగరమంతటా చూడవచ్చు, వీటిలో కొన్ని కంటికింపైన నీలం రంగులో ఉంటాయి. ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు ఉద్యానవనాలలో కనిపించే మమ్స్ మరొయు డైయిసీలు, తెల్లని కలువలు స్థానిక ప్రజలకి ఇష్టమైన పూలు.
స్త్రీ ప్రేమ
USD 53.75

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 102.13

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

శాశ్వతము
USD 75.25

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 75.25

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 75.25

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్మిక
USD 53.75

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మృదువు
USD 53.75

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 53.75

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

మంచి
USD 75.25

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 73.91

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 73.91

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

కృతజ్ఞత
USD 53.75

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 102.13

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందం
USD 102.13

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అమాయకత్వం
USD 102.13

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 102.13

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

జీవితము తీయనిది
USD 102.13

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 53.75

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top