చిట్టగాంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎవరినైనా, తమ శృంగారపు సువాసనతో, ఆనంద పరచగలిగే పరదేశి ఆర్కిడ్లు మరియు లిల్లీలకు చిట్టగాంగ్ నిలయం. పూర్తి సైజు మరియు మినీ కార్నేషన్లను నగరమంతటా చూడవచ్చు, వీటిలో కొన్ని కంటికింపైన నీలం రంగులో ఉంటాయి. ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు ఉద్యానవనాలలో కనిపించే మమ్స్ మరొయు డైయిసీలు, తెల్లని కలువలు స్థానిక ప్రజలకి ఇష్టమైన పూలు.
మంచి
USD 75.31

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

రహస్యమైన
USD 73.97

రహస్యమైన

12 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 53.79

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 53.79

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 53.79

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 102.21

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 102.21

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాగు
USD 53.79

బాగు

12 రోజాలు

మెత్తని
USD 75.31

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 102.21

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 47.07

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 73.97

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 53.79

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

గౌరవము
USD 75.31

గౌరవము

24 రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 73.97

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 53.79

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రాజీ
USD 102.21

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 75.31

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top