రాజ్‌షాహి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 86.26

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

జయము
USD 66.35

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వంచన లేని
USD 92.89

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

రహస్యమైన
USD 86.26

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 119.43

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 119.43

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రశాంతత
USD 66.35

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

యువ
USD 66.35

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 66.35

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 92.89

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 66.35

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 86.26

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 86.26

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

కీర్తి
USD 66.35

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 119.43

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మోసము
USD 66.35

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located in North Bengal and one of the major metropolitan cities in Bangladesh, Rajshahi is an interesting blend of history and culture. Dating back to 1634 the city is home to the University of Rajshahi, which is the second oldest in Bangladesh, along with the acclaimed Varendra Research Museum. The city also serves as an entry point for other metropolises in the area, and its distinction as being the "Silk City" ensures visitors plenty of luxury buys in the boutiques and shops. Like many cities in Bangladesh nature and green spaces for meditation and relaxation are important, and even the universities boast well manicured lawns and groves of mango trees. There are also Dorga shrines where residents and visitors can pay their respects to local priests, along with the small cemetery located in the Borokuthi compound. Throughout the city exotic orchids both wild and potted can be found blooming, and we can deliver these same flowers in a gorgeous floral arrangement to almost any address in Rajshahi.