బహ్రేన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. బహ్రేన్ లోని మనామా మరియు 4 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మేము మనామ(Manama), అల్ హద్(Al Ḩadd), అర్ రిఫా(Ar Rifa`), జిద్ హఫ్స్(Jidd Ḩafş) నగరాలకు పూల పంపిణీ అదే రోజు చేస్తాము. ఇంకా, మిగిలిన బహ్రేన్(Bahrain) నగరాలన్నింటికీ మరుసటి రోజు పూల పంపిణీ చేస్తాము. బహ్రేన్(Bahrain) ఒక అభివృధ్ధి చెందుతున్న దేశం. దీనికి జాతీయ పుష్పము లేదు. అయినప్పటికీ వీరు వివిధ రకాల పూల మొక్కలను పెంచుతారు. ఈ చిన్న దేశం అరేబియా ఖండానికి తూర్పుగా ఉండి, తోట పంటల సమూహాలతో ఉన్నది. వసంత ఋతువులోని వర్షాల తరువాత, ఇక్కడి ఎడారి అంతా ఎడారి పూలతో జీవం పోసుకుని ఆకర్షవంతంగా మారుతుంది. నీటి కలువలు, చిక్కని ఎరుపు పసుపు రంగుల్లో నూరు వరహాల పూలు, మందారాలు, ఇంకా కుటీర తోటల దారి పొడగునా, ఇంకా పత్ర బీజ పుష్పాలు ఇక్కడి స్థానిక సంతలలో తరచుగా కనిపిస్తుంటాయి. ప్రతీ వసంతములో బహ్రేన్ సామ్రాజ్యపు ప్రజలందరు ప్రకృతిలోని కొత్త జీవం విడుదలకు గుర్తుగా 'స్ప్రింగ్ ఆఫ్ కల్చర్' (సంస్కృతి వసంతం) ని పండుగగా జరుపుకుంటారు. వసంత పూల విరబూతలతో, ఇక్కడి కళాకారులు అద్భుతమైన కళాఖండాలను రూపొందించడం ప్రారంభిస్తారు. ప్రతీ వసంతములో నేల మాత్రమే కాదు, ఇక్కడి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు కూడా పునర్జీవితమవుతాయి. బహ్రేన్ పూల ప్రేమతో, ఇక్కడి ప్రతీ సందర్భానికీ సులువుగా పంపిస్తారు. ఇక్కడి పుష్పగుచ్ఛాలలో తెల్లని డైసీలు, చిక్కని రంగులలో గులాబీలు విరివిగా కనిపిస్తాయి. బహ్రేన్ ప్రజలకు ప్రొద్దు తిరిగుడు పూలపై మక్కువ ఎక్కువ. ఆ పూల ప్రకాశవంతమైన పసుపు ముఖం ప్రేమని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తూనే ఉంటుంది.

బహ్రేన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సుభం కావాలి

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

    
చిరునవ్వుతో

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
లొంగుబాటు

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

అంగీకారము

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

శాశ్వతము

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: కాఠిన్యం

సమాచారము