బహ్రేన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. బహ్రేన్ లోని మనామా మరియు 8 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మేము మనామ(Manama), అల్ హద్(Al Ḩadd), అర్ రిఫా(Ar Rifa`), జిద్ హఫ్స్(Jidd Ḩafş) నగరాలకు పూల పంపిణీ అదే రోజు చేస్తాము. ఇంకా, మిగిలిన బహ్రేన్(Bahrain) నగరాలన్నింటికీ మరుసటి రోజు పూల పంపిణీ చేస్తాము. బహ్రేన్(Bahrain) ఒక అభివృధ్ధి చెందుతున్న దేశం. దీనికి జాతీయ పుష్పము లేదు. అయినప్పటికీ వీరు వివిధ రకాల పూల మొక్కలను పెంచుతారు. ఈ చిన్న దేశం అరేబియా ఖండానికి తూర్పుగా ఉండి, తోట పంటల సమూహాలతో ఉన్నది. వసంత ఋతువులోని వర్షాల తరువాత, ఇక్కడి ఎడారి అంతా ఎడారి పూలతో జీవం పోసుకుని ఆకర్షవంతంగా మారుతుంది. నీటి కలువలు, చిక్కని ఎరుపు పసుపు రంగుల్లో నూరు వరహాల పూలు, మందారాలు, ఇంకా కుటీర తోటల దారి పొడగునా, ఇంకా పత్ర బీజ పుష్పాలు ఇక్కడి స్థానిక సంతలలో తరచుగా కనిపిస్తుంటాయి. ప్రతీ వసంతములో బహ్రేన్ సామ్రాజ్యపు ప్రజలందరు ప్రకృతిలోని కొత్త జీవం విడుదలకు గుర్తుగా 'స్ప్రింగ్ ఆఫ్ కల్చర్' (సంస్కృతి వసంతం) ని పండుగగా జరుపుకుంటారు. వసంత పూల విరబూతలతో, ఇక్కడి కళాకారులు అద్భుతమైన కళాఖండాలను రూపొందించడం ప్రారంభిస్తారు. ప్రతీ వసంతములో నేల మాత్రమే కాదు, ఇక్కడి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు కూడా పునర్జీవితమవుతాయి. బహ్రేన్ పూల ప్రేమతో, ఇక్కడి ప్రతీ సందర్భానికీ సులువుగా పంపిస్తారు. ఇక్కడి పుష్పగుచ్ఛాలలో తెల్లని డైసీలు, చిక్కని రంగులలో గులాబీలు విరివిగా కనిపిస్తాయి. బహ్రేన్ ప్రజలకు ప్రొద్దు తిరిగుడు పూలపై మక్కువ ఎక్కువ. ఆ పూల ప్రకాశవంతమైన పసుపు ముఖం ప్రేమని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తూనే ఉంటుంది.

బహ్రేన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


నీవు లేక నేను లేను

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

   
అందమైన స్త్రీ

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో

నాతో పారిపో

రోజాలు

   
ఒప్పందము ముగించుట

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కోపము

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

   
సరైన మంచితనము

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
పూజ్యమైన ప్రేమ

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వంచన లేని

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

ఆనందం

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

   
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

   

ప్రత్యేక ఆఫరు: కాఠిన్యం

సమాచారము