అల్ హద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 95.19

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 59.42

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

మంచి
USD 83.19

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 59.42

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 59.42

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 77.43

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 59.42

నాతో పారిపో

రోజాలు

యువ
USD 59.42

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 95.19

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 59.42

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 95.19

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తల్లి బధ్యత
USD 83.19

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 59.42

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 59.42

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 83.19

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

లేత
USD 59.42

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Al-Hadd, also spelled as Al-Hidd, is a small town in Bahrain which is located in a sand spit, a sort of deposition or off-coast beach, on the southeastern end of Muharraq Island. Al-Hadd falls south of the Bahrain International Airport, and has a notably diverse population: Bedouins, Huwalas, and Afro-Arabs, most of whom are Sunni Muslim. 75% of Bahrain’s clean water comes from the water desalination plant in Al-Hadd. In Al-Hadd, one can find roses and wild desert flowers, flowers which can be delivered by us (along with a variety of other flowers) to any location in Al-Hadd.