అల్ హద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 94.36

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 58.90

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 94.36

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

లొంగుబాటు
USD 94.36

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 58.90

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సౌఖ్యము
USD 94.36

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

కోపము
USD 94.36

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 58.90

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 58.90

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 94.36

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 58.90

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 58.90

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 67.82

అభిమానం

12 రోజాలు

పండుగ
USD 94.36

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

వృధామాటలాడుట
USD 106.02

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 58.90

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Al-Hadd, also spelled as Al-Hidd, is a small town in Bahrain which is located in a sand spit, a sort of deposition or off-coast beach, on the southeastern end of Muharraq Island. Al-Hadd falls south of the Bahrain International Airport, and has a notably diverse population: Bedouins, Huwalas, and Afro-Arabs, most of whom are Sunni Muslim. 75% of Bahrain’s clean water comes from the water desalination plant in Al-Hadd. In Al-Hadd, one can find roses and wild desert flowers, flowers which can be delivered by us (along with a variety of other flowers) to any location in Al-Hadd.