జిద్ హఫ్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఐక్యము
USD 83.30

ఐక్యము

24 మరియు

తల్లి బధ్యత
USD 83.30

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

విశ్వాసము
USD 83.30

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 68.52

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 95.32

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 59.50

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 95.32

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 59.50

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 68.52

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 95.32

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 95.32

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 59.50

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 83.30

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 95.32

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 83.30

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చిరునవ్వుతో
USD 59.50

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Jidd Ḩafş, also called Jiddhafs or Jidhafs, is located approximately 3 kilometers west of the capital of Bahrain, Manama. It was once a municipality of Bahrain, but its territory is now split between Capital Governorate and the North Governorate of Bahrain. The flowers that you can find in Jidhafs are roses and wild desert flowers, and we can send any of these gorgeous flowers, along with a variety of others, in a beautiful bouquet arrangement to any address in Jidhafs.