మనామా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 59.83

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎడారి ప్రేమ
USD 95.84

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 83.76

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 59.83

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 83.76

గౌరవము

24 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 60.43

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఏకాంతం
USD 83.76

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 59.83

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 68.89

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

విభవము
USD 59.83

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 59.83

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మిక
USD 59.83

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 59.83

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

ఆనందం
USD 95.84

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

గర్వము
USD 83.76

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 68.89

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bahrain’s capital and largest city, Manama, was selected by the Arab League as the capital of Arab culture in the year 2012 – a distinct achievement for a city with a population of less than 200,000 in a nation that only declared independence during the 19th century! Along with a diverse population of people, Manama contains a diverse array of flora: in cultivated parts of the city, you can find roses, tulips, and lilies, and outside of the cultivated areas, beautiful wild desert flowers of yellow and purple can be found dotting the landscape like gems on a jeweler’s table. These gorgeous desert flowers, and many others, can be delivered by us directly to any address in Manama.