చార్లెరోఇ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి ఆరోగ్యము
USD 112.06

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

గర్వము
USD 125.50

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 112.06

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఆశించటము
USD 89.64

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 89.64

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 112.06

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 161.36

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 161.36

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 155.38

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 89.64

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

మరువలేని
USD 89.64

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 112.06

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 125.50

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 89.64

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ప్రశాంతత
USD 89.64

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 155.38

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The small city of Charleroi is home to the comic publishing giant Dupuis Publishing, along with several art and history museums. Founded in the 1660's it is considered one of the "newer" cities in Europe, though it still manages to have a bloody and history past. The city has been occupied almost since its founding by various conquering armies up until its independence finally in 1830, and while it has never turned into a bustling metropolis it still has plenty to offer residents and day visitors. The famous Fine Arts Museum of Charleroi is open to the public, and the industrial city also has several parks and green spaces lined with native shrubs and trees. The front porches and shop entrances are also filled with pots and baskets of blooming flowers to add a festive touch to the somewhat drab city. We will also help you bring some cheer into someone's life with a bouquet of beautifully arranged flowers, and deliver it to almost any address in the Charleroi.