యాంట్వెర్పెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 112.39

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 89.92

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 155.85

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 89.92

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 161.85

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

గౌరవము
USD 125.88

గౌరవము

24 రోజాలు

ప్రేమలో
USD 89.92

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

గర్వము
USD 82.42

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 89.92

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 112.39

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 155.85

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 89.92

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 89.92

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

శాంతి
USD 89.92

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 89.92

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 125.88

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Situated on the River Scheldt, the historic Belgium city of Antwerpen can trace its roots back to the middle ages. It is home to the historic Diamond District where sellers and buyers from around the world come to find some of the best raw and polished stones, along with the famous Royal Academy of Fine Arts. Established in 1663, this university gained international fame in the 1980's when 6 designers made the city famous for its sense of fashion. The historic city is also home to several medieval homes and gothic cathedrals, including the iconic Rubenshuis and the awe inspiring Cathedral of Our Lady. Residents and visitors can also enjoy the colorful flower festivals, and the fields of bright tulips blooming in the springtime. We can deliver beautiful arrangements of springtime flowers anytime of the year in Antwerpen, so you or a loved one can have the pleasure of tulips, roses, and other flowers commonly found lining the city's historic streets.