ఒరూరో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోరిక
USD 76.07

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

వృధామాటలాడుట
USD 81.23

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 76.07

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

వంచన లేని
USD 63.18

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 45.13

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 45.13

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 76.07

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 45.13

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 45.13

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 45.13

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 45.13

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 76.07

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 45.13

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 76.07

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 45.13

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

రహస్యమైన
USD 54.80

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Oruro is a city in the west of Bolivia. Economically, it is known for mining, producing wolfram (or tungsten), tin, silver, copper, and some others. As a result of its economical focus, Oruro is more affected by boom and bust cycles than other economics in Bolivia are, and it is currently in an economic decline. Oruro is also noted for its colder weather when compared to the rest of Bolivia. As a result, not too many tropical flowers grow in Oruro. What can mainly be found are things like quinoa flowers, which are still dried and arranged into beautiful patterns.