కోకబాంబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోచబంబా ను గార్డెన్ సిటీగా పిలుస్తారు మరియు ఒకసారి సందర్శకులు ఈ ప్రాంతంలో పెరిగే అనేక రకాల పూలను చూస్తే వారికి అర్థం అవుతుంది దీనికి ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో. హాల్లీహాక్స్ మరియు గులాబీల తో పాటు డేల్ఫినియుమ్స్ మరియు అద్వితీయమైన ఆర్కిడ్లు చాలా ప్రఖ్యాతి పొందినవి. హెలికొనియాస్ మరియు క్యాన్టుటా పూలు కూడా ఈ బ్రహ్మాండమైన నగరంలో చూడవచ్చు.
కలిసికట్టుగా
USD 56.86

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సరైన మంచితనము
USD 47.38

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 47.38

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 78.97

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 85.28

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 78.97

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 66.33

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

విభవము
USD 47.38

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

శుభాకాంక్షలు
USD 66.33

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 47.38

నాతో పారిపో

రోజాలు

సహనము
USD 47.38

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 66.33

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 78.97

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన
USD 47.38

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 85.28

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 56.86

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఘనమైన
USD 78.97

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 47.38

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top