లా పజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తల్లి బధ్యత
USD 62.52

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 44.66

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 44.66

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 62.52

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 44.66

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము
USD 62.52

విశ్వాసము

24 రోజాలు

మరువలేని
USD 44.66

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

భావన
USD 44.66

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 44.66

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 44.66

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 44.66

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 44.66

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 54.23

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 75.28

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 44.66

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 44.66

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


La Paz, short for Nuestra Senora de La Paz, which is English for Our Lady of Peace, is a city located in Western Bolivia. A recent online campaign seeking to create a list of 7 cities of the world that could be called wonders chose La Paz as one of the cities. The city boasts a gorgeous mountain landscape, close to a variety of valleys, all overlooked by the great Illimani mountain. In fact, La Paz is the highest administrative capital in the world by height, elevated at 3,650 meters or 11,975 feet above sea level. Sucre, of course, is the capital, but La Paz is the highest administrative capital: La Paz has more governmental buildings are than Sucre, which gives it that tile. Some of the flowers in La Paz, then, are orchids, heliconias, cantuta flowers, and cherry blossoms.