సుక్ర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 76.03

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

మెత్తని
USD 63.14

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

విభవము
USD 45.10

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 76.03

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 76.03

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 45.10

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 45.10

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 45.10

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 45.10

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 76.03

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని
USD 45.10

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ఏకాంతం
USD 63.14

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 45.10

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 45.10

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 54.76

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

వృధామాటలాడుట
USD 81.18

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Sucre (literally, “sugar”) is the capital city of Bolivia. Despite this, Sucre is actually only the 6th most populated city in Bolivia. Sucre’s nickname is “La Ciudad de los Cuatro Nombres,” or “The City of Four Names.” This comes from the four names it has historically had: the first, Charcas, was the original name of the city. La Paz was the second name (which is now the name of a different city in Bolivia), Chuquisaca is the third name, and the last name is Sucre, named in honour of a famous marshal, Don Antonio Jose de Sucre. Sucre is also called “La Ciudad Blanca” or “The White City” because of the white paint on many of the buildings. Flowers in Sucre include a variety of roses, a variety of orchids, and a variety of heliconias and cantutas.