సుక్ర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

లొంగుబాటు
USD 81.33

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 48.80

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 87.84

అద్భుతమైన

రోజాలు

మరువలేని
USD 48.80

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 48.80

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

తల్లి బధ్యత
USD 68.32

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 48.80

బాగు

12 రోజాలు

తృప్తి
USD 81.33

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 81.33

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 58.56

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 48.80

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

పరవశత
USD 48.80

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 87.84

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

చంచలమైన
USD 58.56

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

ఆశించటము
USD 48.80

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 68.32

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Sucre (literally, “sugar”) is the capital city of Bolivia. Despite this, Sucre is actually only the 6th most populated city in Bolivia. Sucre’s nickname is “La Ciudad de los Cuatro Nombres,” or “The City of Four Names.” This comes from the four names it has historically had: the first, Charcas, was the original name of the city. La Paz was the second name (which is now the name of a different city in Bolivia), Chuquisaca is the third name, and the last name is Sucre, named in honour of a famous marshal, Don Antonio Jose de Sucre. Sucre is also called “La Ciudad Blanca” or “The White City” because of the white paint on many of the buildings. Flowers in Sucre include a variety of roses, a variety of orchids, and a variety of heliconias and cantutas.