ఫొర్తలిజా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 66.78

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 66.78

నాతో పారిపో

రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 106.21

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 66.78

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 95.40

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 106.21

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 106.21

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 106.21

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 106.21

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 93.49

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 66.78

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 93.49

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 76.32

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

చిరునవ్వుతో
USD 66.78

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 106.21

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 66.78

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Most people think of blue green water and white sandy beaches when Fortaleza is mentioned, but there is so much more to see and do in this Brazilian city. The beaches are breathtaking especially with the red cliffs in the background, which also hide peaceful lagoons and tropical palm trees. The city's most popular beach is also home to several night clubs and fine dining restaurants, and the Fortaleza's 19th century jail can still be visited. Browse through the gift stores located in the old cells, along with several art and craft shops. The lagoons are not only a great place to relax and explore, but visitors can also take in some of the area's beautiful plants and flowers. Water lilies, wild daises, along with mums and carnations can be found blooming in and around the city and the lagoons. We can also deliver these and other flowers to almost any address in Fortaleza. Send a cheerful bouquet to brighten someone's day or to tell someone thank you for being a friend.