మలేషియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. మలేషియా లోని కౌల లంపుర్ మరియు 114 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మలేషియాలో పుష్పములు వికసించుటకు సంవత్సరము అంతా మంచి కాలము. జూలై మాసములో జరిగే పుష్పముల ఉత్సవములో వీక్షకులు వేల రకముల పుష్పాలను చూసి ఆనందించవచ్చు. కౌలలంపుర్ నగరపు వీధుల గుండా నిదానముగా కదలాడే పువ్వులతో అలంకరించిన జంతు ఆకరపు వాహనాలను వీక్షకులు తిలకించగలరు. హరి రాయ పూఅస అనె ముస్లిం శెలవు దినమున చాల ఎందరో మలేషియన్లు తమ సమయమును కేటాయించి తమ స్నేహితుల మరియు ప్రియతముల సమాధుల వద్ద పుష్ప దండలను ఉంచుతారు. దేసమంతటా దొరికే మరియు సంవత్సరమంతటా పూచే రెడ్ సింగిల్ బ్లూం హైబిస్కస్ లేద రోస సినెన్సిస్ పుష్పము మలేషియా యొక్క జాతీయ పుష్పము. మలేషియాలో పుష్పములను బహుమతిగా ఇవ్వటము జరుగుతుంది కాని కొన్ని పుష్పములు చెడూ శెకునముగా భవిస్తారు. తీయని వాసన కలిగిన ఫ్రంగిపాని ప్రపంచమంతటా ప్రఖ్యతి చేందినది అయినప్పటికీ దీనిని మలేషియాలో కెవలము అంత్యక్రియలలో ఉపయోగిస్తారు.

మలేషియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి


భావన

భావన

12 రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
అమరత్వము

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రక్షణ

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

   
వైభవము

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
స్నేహము యొక్క మొదలు

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ముద్దులు

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

   
అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

మరువలేని

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

   
రహస్యమైన

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

   

ప్రత్యేక ఆఫరు: ఆనందం

సమాచారము