మారిషస్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. మారిషస్ లోని పోర్త్ లూయిస్ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మారిషస్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


తీయని నమ్రత

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అమాయకత్వం

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

లొంగుబాటు

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

   
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

   
దివ్యమైన

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

   
రాగల ఆనందము

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

విశ్వాసము

విశ్వాసము

24 రోజాలు

తల్లి బధ్యత

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

   
స్పృహతప్పిన అందము

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

తరగని అభిమానము

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

   
పరిపూర్ణత

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ప్రేమలో

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమ్మొహనమైన

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా