మాల్దీవులు లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. మాల్దీవులు లోని మాలే మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మాల్దీవులు లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


రాగల ఆనందము

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

శ్రేష్ఠత

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

జీవితము తీయనిది

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
సుభం కావాలి

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

భావన

భావన

12 రోజాలు

ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

   
ప్రేరణ

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

వృధామాటలాడుట

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

   
గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

మోసము

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

   
మంచి

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

కోపము

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము

విశ్వాసము

24 రోజాలు

   
సంతొషకరమైన వివాహము

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

యవ్వనము నిండిన

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు