యుక్రైన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. యుక్రైన్ లోని కీవ్ మరియు 181 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

We do not offer flower delivery to anywhere in Crimea or accept orders from customer with billing addresses in Crimea

పసుపు రంగు పొద్దు తిరుగుడు పుష్పము ఊక్రేన్ యొక్క జాతీయ పుష్పము. ఆశ్చర్యజనకంగా దక్షిణ ఊక్రేన్ యొక్క వేడి వాతవరణముకు ఇది అనుగుణంగా ఉంటుంది. రాజధాని కీవ్లోని ప్రముఖ వీధులలో ఈ పుష్పము అమ్మకమునకు కనబడుతుంది. వొలోడిమిర్ ద గ్రేట్ యొక్క పాదాల వద్ద పుష్పములు ఉంచుటకు ఆగస్టు నెల 23వ తేదీ సరైన సమయము. ఆయన యొక్క విగ్రహములు ఊక్రేన్ అంతటా కనబడతాయి. పెర్చెర్కులో ఊక్రేన్ స్వాతంత్రము యొక్క స్మరణార్ధం పుష్పముల ప్రదర్శన జరుగుతుంది. తమ భావలను వ్యక్త పరుచుటకు ఊక్రేన్ ప్రజలు పుష్పములను ఉపయోగిస్తారు మరియు వీటిలో మేరీ గోల్డ్లు, ట్యూలిపులు మరియు చామంతులు ప్రముఖము. హాయి మరియు సౌఖయమునకు గుర్తుగా చామంతులు ఇవ్వబడతాయి మరియు సమాధుల వద్ద ఎక్కువగా మేరీ గోల్డ్ పుష్పాలను ఉంచుతారు. ఊక్రేన్ తోటలలో హోలీహాక్లు పెరగటము చూడవచ్చు మరియు ఈ పుష్పములకు ఆధ్యత్మిక గుణాలను ఉన్నవని చాలా మంది యొక్క విశ్వాసము.

యుక్రైన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి


పూజ్యమైన ప్రేమ

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

వేరుబడ్డ ప్రేమ

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

   
ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

   
అందమైన స్త్రీ

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జయము

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

   
శాంతి

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

మృదువు

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
ఆనందం

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

గర్వము

గర్వము

12 రోజాలు

చంచలమైన

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

   
గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

లేత

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపక్వ సమ్మొహనము

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

   

ప్రత్యేక ఆఫరు: సాహసోపేతమైన

సమాచారము