అబు దాబి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 97.17

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

జ్ఞానం
USD 61.09

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 69.82

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 61.09

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 69.82

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 97.17

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 61.09

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 61.09

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 61.09

బాగు

12 రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 61.09

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 78.55

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

గౌరవము
USD 85.53

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 61.09

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 61.09

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 69.82

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 61.09

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Sitting on an island in the middle of the Persian Gulf, lays the ultra modern capital Abu Dhabi. It is the center of oil and commerce in the United Arab Emirates, and is also home to one of the region's largest mosques. The Sheikh Zayed Grand Mosque can hold up to 41,000 worshipers and its dazzling chandeliers and exquisite Persian carpets are regularly viewed by the visitors and residents. Flowers are also popular in Abu Dhabi, and are often given as gifts to friends and loved ones. Desert hyacinth, red thumb, unique spider lilies and desert roses are some of the popular flowers in the city. We can create a spectacular bouquet for you and even deliver it to almost any address in Abu Dhabi. It is the perfect way to thank a host, or brighten someone's day.