అబు దాబి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రలోభం
USD 103.25

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

భావన
USD 65.27

భావన

12 రోజాలు

అమరత్వము
USD 65.27

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 65.27

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 65.27

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ఘనమైన
USD 103.25

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 103.25

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

బుజ్జగింపు
USD 103.25

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 65.27

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 91.38

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన
USD 65.27

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 91.38

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 65.27

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అర్హత గల
USD 74.18

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చంచలమైన
USD 74.18

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 65.27

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Sitting on an island in the middle of the Persian Gulf, lays the ultra modern capital Abu Dhabi. It is the center of oil and commerce in the United Arab Emirates, and is also home to one of the region's largest mosques. The Sheikh Zayed Grand Mosque can hold up to 41,000 worshipers and its dazzling chandeliers and exquisite Persian carpets are regularly viewed by the visitors and residents. Flowers are also popular in Abu Dhabi, and are often given as gifts to friends and loved ones. Desert hyacinth, red thumb, unique spider lilies and desert roses are some of the popular flowers in the city. We can create a spectacular bouquet for you and even deliver it to almost any address in Abu Dhabi. It is the perfect way to thank a host, or brighten someone's day.