అల్ ఐన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నమ్మిక
USD 95.94

నమ్మిక

గర్బెరాలు

తీయని
USD 95.94

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 95.94

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 151.75

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 95.94

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

స్వభావము
USD 172.68

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 151.75

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

శాంతి
USD 95.94

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 151.75

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

రక్షణ
USD 109.02

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

పరిపూర్ణత
USD 134.31

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 95.94

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 134.31

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 109.02

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

లొంగుబాటు
USD 151.75

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 95.94

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This oasis city is the fourth largest in the UAE, and it is known for its beautiful green parks and wide variety of native and imported flowers. The name of the city literally translates to "the spring", which is an apt name for this desert oasis. Some of the popular flowers in Al'Ayn included desert roses and hibiscus. Tulips, hybrid and tea roses are also popular, along with lilies, orchids, and campanula. We can create a stunning floral arrangement for you with these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Al'Ayn. It is the perfect way to politely express your sentiments to a friend or loved one and brighten their day.