అల్ ఐన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వృధామాటలాడుట
USD 110.92

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సహనము
USD 61.62

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 70.43

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 61.62

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 61.62

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని నమ్రత
USD 61.62

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 98.01

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాగు
USD 61.62

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 70.43

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 61.62

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 61.62

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 70.43

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మరాని అందము
USD 61.62

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 61.62

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 61.62

గర్వము

12 రోజాలు

తీయని
USD 61.62

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This oasis city is the fourth largest in the UAE, and it is known for its beautiful green parks and wide variety of native and imported flowers. The name of the city literally translates to "the spring", which is an apt name for this desert oasis. Some of the popular flowers in Al'Ayn included desert roses and hibiscus. Tulips, hybrid and tea roses are also popular, along with lilies, orchids, and campanula. We can create a stunning floral arrangement for you with these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Al'Ayn. It is the perfect way to politely express your sentiments to a friend or loved one and brighten their day.