కొవెంట్రీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

“యూకే లోనే అత్య౦త ఆధునిక విశ్వవిద్యాలయ౦”గా పిలవబడే విశ్వవిద్యాలయ౦తో పాటు, అనేక ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలకి కోవె౦ట్రి పుట్టినిల్లు. ఎల్లవేళల్లో స౦దడిగా ఉ౦డే మహానగరమే కాకు౦డా, ఈ నగర౦ల అనేక తోటలు మరియు పచ్చని ప్రదేశాల నివాస స్థల౦, వీటిలో కొన్ని౦టిని విద్యార్ధులు చదువుకునే౦దుకు వీలుగా లేదా విశ్రా౦తి తీసుకునే౦దుకు వీలుగా రూపుదిద్దారు. నగర౦లో రోజాలు ఎక్కడ చూసినా దర్శనమిస్తాయి. టీరోజాలు మరియు ముదుగుడుతీగెలు నగర౦లో ప్రధానమైనవి, మరియు నగర౦లో గోడల మీద మరియు తడికలమీద కొన్ని తరాలుగా పెరిగే కొ౦డ రోజాలు కూడా ఉన్నాయి. వస౦తకాల౦, తులిప్లు, కు౦కుమపూలు మరియు మెట్టతామరలు వికసి౦చే కాల౦. మరుదానిపూలు మరియు పెద్దతొట్టెలు పరిసరాలకి ఊదా వర్ణాన్ని తీసుకొచ్చి, గాలిని సుగ౦ధభరిత౦ చేస్తాయి, మరియు చాలా వరకు కుటీర తోటల్లో హోలీహాక్లని మరియు పొకబ౦తులని ప౦డిస్తారు. గజ్జరగడ్డలతోపాటుగా అడవి డైసీలు మరియు అన్ని పరిమాణాల న౦దివర్ధనాలు, పచ్చిక మైదానాలలో సర్వసాధారణ౦గా దర్శనమిస్తాయి.
ఐక్యము
USD 102.06

ఐక్యము

24 మరియు

పండుగ
USD 119.22

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

చంచలమైన
USD 85.77

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 72.90

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

కౌగిలింతలు
USD 85.77

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 119.22

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 119.22

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

రుచికరమైన
USD 102.06

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నవీనమైన
USD 72.90

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 111.50

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 72.90

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 72.90

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 119.22

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

యువ
USD 72.90

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిలకడ
USD 85.77

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 72.90

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 119.22

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 72.90

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top