కొవెంట్రీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

“యూకే లోనే అత్య౦త ఆధునిక విశ్వవిద్యాలయ౦”గా పిలవబడే విశ్వవిద్యాలయ౦తో పాటు, అనేక ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలకి కోవె౦ట్రి పుట్టినిల్లు. ఎల్లవేళల్లో స౦దడిగా ఉ౦డే మహానగరమే కాకు౦డా, ఈ నగర౦ల అనేక తోటలు మరియు పచ్చని ప్రదేశాల నివాస స్థల౦, వీటిలో కొన్ని౦టిని విద్యార్ధులు చదువుకునే౦దుకు వీలుగా లేదా విశ్రా౦తి తీసుకునే౦దుకు వీలుగా రూపుదిద్దారు. నగర౦లో రోజాలు ఎక్కడ చూసినా దర్శనమిస్తాయి. టీరోజాలు మరియు ముదుగుడుతీగెలు నగర౦లో ప్రధానమైనవి, మరియు నగర౦లో గోడల మీద మరియు తడికలమీద కొన్ని తరాలుగా పెరిగే కొ౦డ రోజాలు కూడా ఉన్నాయి. వస౦తకాల౦, తులిప్లు, కు౦కుమపూలు మరియు మెట్టతామరలు వికసి౦చే కాల౦. మరుదానిపూలు మరియు పెద్దతొట్టెలు పరిసరాలకి ఊదా వర్ణాన్ని తీసుకొచ్చి, గాలిని సుగ౦ధభరిత౦ చేస్తాయి, మరియు చాలా వరకు కుటీర తోటల్లో హోలీహాక్లని మరియు పొకబ౦తులని ప౦డిస్తారు. గజ్జరగడ్డలతోపాటుగా అడవి డైసీలు మరియు అన్ని పరిమాణాల న౦దివర్ధనాలు, పచ్చిక మైదానాలలో సర్వసాధారణ౦గా దర్శనమిస్తాయి.
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 120.15

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

శ్రేష్ఠత
USD 73.47

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 82.12

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 73.47

నమ్మిక

గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 120.15

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 86.44

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 102.86

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 120.15

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 120.15

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 73.47

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 120.15

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శాశ్వతము
USD 102.86

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 73.47

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుభం కావాలి
USD 82.12

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 73.47

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 120.15

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

నమ్రత
USD 73.47

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 73.47

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top