డెర్బీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

జయము
USD 72.91

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 118.27

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

చిరునవ్వుతో
USD 72.91

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సొగసు
USD 72.91

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 85.06

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 85.06

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 72.91

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

శాంతి
USD 72.91

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 102.07

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 72.91

కుతూహలమైన

రోజాలు

గర్వము
USD 102.07

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం
USD 81.01

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 72.91

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 85.06

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 85.06

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని నమ్రత
USD 72.91

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the River Derwent one can find the city of Derby and Melbourne Hall. The historic manor home and its gardens are open to the public and well worth taking a tour. The front gardens boast a well manicured lawn, along with neat rows of hedges. There are old oak and maple trees on the ground that turn brilliant colors in the fall. In the shaded areas one can often find violets and hostas blooming, along with red and pink bleeding hearts and delicate lady slippers. Large hydrangea and rhododendron bushes bloom in the spring and summer, along with a profusion of tall daylilies. Cannas are another common sight in the summer, along with purple coneflowers and brown eyed susans. Other favorite flowers with visitors are the three colored trinomas and large clumps of light pink astilbe. Phlox, petunias and pansies can also be found, and many of these flowers can be seen growing in private gardens around the city. Residents in Derby enjoy growing delphinium and larkspur, along with double bloom hollyhocks. Lavender is a favorite in the springtime and one can often find the dried stalks for sale in the local shops