డెర్బీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

On the River Derwent one can find the city of Derby and Melbourne Hall. The historic manor home and its gardens are open to the public and well worth taking a tour. The front gardens boast a well manicured lawn, along with neat rows of hedges. There are old oak and maple trees on the ground that turn brilliant colors in the fall. In the shaded areas one can often find violets and hostas blooming, along with red and pink bleeding hearts and delicate lady slippers. Large hydrangea and rhododendron bushes bloom in the spring and summer, along with a profusion of tall daylilies. Cannas are another common sight in the summer, along with purple coneflowers and brown eyed susans. Other favorite flowers with visitors are the three colored trinomas and large clumps of light pink astilbe. Phlox, petunias and pansies can also be found, and many of these flowers can be seen growing in private gardens around the city. Residents in Derby enjoy growing delphinium and larkspur, along with double bloom hollyhocks. Lavender is a favorite in the springtime and one can often find the dried stalks for sale in the local shops

విభవము
USD 73.57

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సరసాలాపములు
USD 73.57

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఘనమైన
USD 120.30

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 120.30

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అర్హత గల
USD 86.55

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 120.30

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 120.30

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

శాంతి
USD 73.57

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 132.42

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 73.57

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

నీవు లేక నేను లేను
USD 120.30

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

చిరునవ్వుతో
USD 73.57

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 86.55

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 86.55

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 73.57

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 73.57

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 86.55

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 120.30

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)