ప్లైమౌత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అంగీకారము
USD 174.15

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 125.25

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 125.25

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 107.35

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 150.29

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

విశ్వాసము గల
USD 150.29

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సరైన మంచితనము
USD 107.35

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 107.35

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 174.15

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 174.15

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సౌఖ్యము
USD 174.15

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

ఆనందం
USD 174.15

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 193.24

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 107.35

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 125.25

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

అపూర్వమైన
USD 150.29

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the south coast of Devon one can find the city of Plymouth. Mixed in with the history, arts and cultural are several stunning gardens. Historic Saltram House takes visitors through its manicured garden which includes a variety of native plants and flowers. Pink and white roses bloom alongside red begonias and salvias. Blue lobelia covers the grounds of the beds, along with low growing yellow marigolds. Bearded and Siberian irises can be found blooming in the springtime, along with large hydrangeas. The Anthony House also contains several gardens both whimsical and traditional. There are 650 varieties of daylilies growing on the property, along with 100 acres of azaleas/rhododendrons. The Japanese pond is not only home to large koi fish, but also white and pink water lilies. Snowdrops and crocuses bloom in the springtime, along with bluebells and daffodils. The summer brings out the bright yellow roses, and when the weather is cooler the leaves on the cork oak trees begin to turn color. In the meadows along the coast one can find wild daisies, carnations and even larkspur. The occasional heather bush can also be seen blooming in the warmer months.