ప్లైమౌత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

లొంగుబాటు
USD 124.37

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 76.67

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

తీయని
USD 76.67

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

స్త్రీ ప్రేమ
USD 76.67

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 138.00

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 107.34

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 85.19

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

మంచి రుచి
USD 124.37

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 85.19

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 107.34

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 124.37

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 76.67

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 76.67

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 107.34

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 76.67

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 76.67

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the south coast of Devon one can find the city of Plymouth. Mixed in with the history, arts and cultural are several stunning gardens. Historic Saltram House takes visitors through its manicured garden which includes a variety of native plants and flowers. Pink and white roses bloom alongside red begonias and salvias. Blue lobelia covers the grounds of the beds, along with low growing yellow marigolds. Bearded and Siberian irises can be found blooming in the springtime, along with large hydrangeas. The Anthony House also contains several gardens both whimsical and traditional. There are 650 varieties of daylilies growing on the property, along with 100 acres of azaleas/rhododendrons. The Japanese pond is not only home to large koi fish, but also white and pink water lilies. Snowdrops and crocuses bloom in the springtime, along with bluebells and daffodils. The summer brings out the bright yellow roses, and when the weather is cooler the leaves on the cork oak trees begin to turn color. In the meadows along the coast one can find wild daisies, carnations and even larkspur. The occasional heather bush can also be seen blooming in the warmer months.