ప్లైమౌత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరామరిక
USD 100.61

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 71.87

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 116.59

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 83.85

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 129.36

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

కోరిక
USD 116.59

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

లేత
USD 71.87

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 79.85

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 71.87

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 83.85

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 71.87

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 100.61

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 100.61

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 71.87

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 116.59

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అందమైన స్త్రీ
USD 71.87

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the south coast of Devon one can find the city of Plymouth. Mixed in with the history, arts and cultural are several stunning gardens. Historic Saltram House takes visitors through its manicured garden which includes a variety of native plants and flowers. Pink and white roses bloom alongside red begonias and salvias. Blue lobelia covers the grounds of the beds, along with low growing yellow marigolds. Bearded and Siberian irises can be found blooming in the springtime, along with large hydrangeas. The Anthony House also contains several gardens both whimsical and traditional. There are 650 varieties of daylilies growing on the property, along with 100 acres of azaleas/rhododendrons. The Japanese pond is not only home to large koi fish, but also white and pink water lilies. Snowdrops and crocuses bloom in the springtime, along with bluebells and daffodils. The summer brings out the bright yellow roses, and when the weather is cooler the leaves on the cork oak trees begin to turn color. In the meadows along the coast one can find wild daisies, carnations and even larkspur. The occasional heather bush can also be seen blooming in the warmer months.