బిర్మింగ్‌హం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తరగని అభిమానము
USD 110.12

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరైన మంచితనము
USD 78.66

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 127.60

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 87.40

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 78.66

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 117.99

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 127.60

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 127.60

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 78.66

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 78.66

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 110.12

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ధర్మం
USD 78.66

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 78.66

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేరణ
USD 127.60

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 78.66

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

శక్తి
USD 91.77

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As the second largest city in England and also the fourth most visited city in the country, visitors and residents will love touring the historic sites. Beginning as a small village during the 6th century AD, it has blossomed into a vibrant city filled with luxury shops, fine restaurants, and plenty of history. Along with the Birmingham Museum & Art Gallery, there is also the fabulous Pen Museum and several walking tours that will take interested residents and visitors through some of the city's historic manor homes. Nature lovers will delight in Lickey Hills Country Park where the cooler fall months bring a riot of color to the stately oak and maple trees. Cannon Hill Park has plenty of manicured paths and green spaces for visitors to spread out, and the constantly changing gardens and flower beds always seem to be in bloom. After touring the city streets and admiring the pretty tulips, bachelor buttons and other seasonal flowers you can contact us and arrange to have your own bouquet delivered to almost any address in Birmingham.