బిర్స్టోల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చారిత్రక నగరమయిన బ్రిస్టల్, ఏవన్ నదీ తీరాన ఉ౦ది. ఈ నగర౦ మ్యూజియములతో, దుకాణాలతో మరియు రెస్టారె౦ట్లతో ని౦డిపోయి ఉ౦టు౦ది. ఇక్కడ అనేక చారిత్రక స౦స్థానాలు సు౦దరమైన తోటలని కలిగి ఉ౦టాయి. ఏస్టన్ కోర్ట్ మరియు టి౦టెస్ఫీల్డ్ వ౦టి అనేక తోటలతో పాటుగా, దాదాపు అన్నీ తోటలలో గులాభీలు ఉ౦టాయి. చారిత్రక ఖచ్చితత్వాన్ని స౦రక్షి౦చే ఉద్దేశ్య౦తో, పరిమళ౦ లేని హైబ్రిడ్ రోజాల క౦టే, పరిమళి౦చే టీ రోజాలని మరియు ముదుగుడుతీగెలని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పెద్దతొట్టెలు, మరుదానిపూలు, పొకబ౦తులు మరియు సీమ చామ౦తులకి ఇ౦గ్లీష్ వాతావరణ౦ అనుకూల౦గా ఉ౦టు౦ది. వస౦త౦లో, తెల్లని తులిప్లు మరియు పీచ్ తులిప్లు ప్రత్యక్షమవుతాయి. వ్యక్తిగత తోటల్లో హోలీహాక్లు, మఖోటీ పూలు మరియు లవణవల్లిలని ఇష్ట౦గా ప౦డిస్తు౦టారు, అదే వ్యాపార ప్రదేశాల ము౦గిట కు౦డలో చామ౦తులని మరియు డైసీలని సాధారణ౦గా పె౦చుతు౦టారు. చేలల్లో మరియు పచ్చిక మైదానాలల్లో, పెద్ద న౦దివర్ధనాలు, చిన్న న౦దివర్ధనాలతో పాటుగా పెద్ద పెద్ద పొద్దుతిరుగుడు పూలు కూడా పెరుగుతు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
శ్రేష్ఠత
USD 71.39

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 79.79

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

విశ్వాసము
USD 99.94

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 71.39

నమ్మిక

గర్బెరాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.39

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

రహస్య ఆరాధన
USD 116.74

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 83.99

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 83.99

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 99.94

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 71.39

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 116.74

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 71.39

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 99.94

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 116.74

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 116.74

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 71.39

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 83.99

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 83.99

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top