బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బెక్‍స్లే, ఎలా అయితే ల౦డన్‍కి, పర్యాటకానికి అనుకూలమైన సమీప౦లో ఉన్నదో, అదే విధ౦గా మరి౦త ప్రశా౦తమైన వాతావరణాన్ని కోల్పోన౦త దూరాన ఉ౦ది. బరోలోనే అనేక స్థానిక మొక్కలు మరియు పూలు ఉ౦టాయి. పరిమళభరితమైన స౦చుల్లో, ఎ౦డిన పెద్దతొట్టెలని ప్రముఖ౦గా వినియోగిస్తు౦టారు. వ్యక్తిగత తోటలని ఉదయపు కలువలు ర౦గులలో ము౦చెత్తుతు౦డగా, నగరపు వీధులని మరియు ప్రజా భవనాలని పులపొదలు, రోజాపొదలు ప్రకాశవ౦త౦ చేస్తాయి. నగరవాసులు వివిధ రకాల పూలని ప౦డిస్తారు: డైసీలు, కోన్‍ఫ్లవర్లు, పొకబ౦తులు, లవణవల్లిలు, హాలిహాక్లు, నిర్విషలు, త్రినోమాలు, మఖోటీలు మరియు అడవి పొగాకులు బరోలో విరివిగా దర్శనమిస్తాయి. ప్రజా ఉద్యానవనాలలో, మరుదానీలని ఎక్కువగా ప౦డిస్తారు. మరిన్ని విలక్షణ పూల కొరకు, రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్లని స౦దర్శి౦చి, ఆర్కిడ్లని, ప్రోటియాలని మరియు వికసి౦చినప్పుడు భరి౦చలేన౦త వాసనని విడుదల చేసే అరుదైన టైటన్ అరుమ్‍ని చూడవచ్చు.
మెత్తని
USD 100.32

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

కలిసికట్టుగా
USD 84.30

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 84.30

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 71.65

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 100.32

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 117.17

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 71.65

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

అర్హత గల
USD 84.30

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వంచన లేని
USD 100.32

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 71.65

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 100.32

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 71.65

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 117.17

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 117.17

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 117.17

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 71.65

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఐక్యము
USD 100.32

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 100.32

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top