బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమలో
USD 72.38

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

వైభవము
USD 101.34

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 72.38

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 101.34

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 72.38

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 72.38

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

చంచలమైన
USD 84.45

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 80.43

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 117.42

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానం
USD 84.45

అభిమానం

12 రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 84.45

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 72.38

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 117.42

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

విభవము
USD 72.38

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 72.38

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఎడారి ప్రేమ
USD 117.42

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As a borough in the country’s capital Bexley has something for everyone. It is close enough to all of the attractions in London while still being able to retain a more relaxed atmosphere. Along with the Royal Botanical Gardens in the capital one can also find plenty of native plants and flowers growing in Bexley. Lavender is a favorite and the fragrant flowers are often dried and used in scented sachets. Daylilies of all colors add a bright touch of color to public and private gardens, and rose bushes are often planted in front of public buildings. Azaleas can be seen blooming in the spring and early summer, along with daisies, coneflowers and bachelor buttons. Many residents also enjoy tending foxglove, hollyhocks and delphinium. Trinomas and larkspur are also favorites, along with blue lobelia. Small heather bushes are other common sights, especially in some of the borough’s public green spaces. If you want to see exotic orchids and slightly “furry” silver queen proteas one can venture into the capital to the Royal Botanical Gardens. These gardens are also home to the Titan arum a rare orchid that releases a foul odor when it blooms.