బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అభిమానం
USD 90.90

అభిమానం

12 రోజాలు

ఆశించటము
USD 77.92

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 126.40

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సరైన మంచితనము
USD 77.92

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 77.92

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

వైభవము
USD 109.08

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 77.92

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నమ్రత
USD 77.92

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 109.08

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 126.40

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 90.90

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 77.92

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 126.40

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

పరవశత
USD 77.92

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య ఆరాధన
USD 126.40

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 90.90

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As a borough in the country’s capital Bexley has something for everyone. It is close enough to all of the attractions in London while still being able to retain a more relaxed atmosphere. Along with the Royal Botanical Gardens in the capital one can also find plenty of native plants and flowers growing in Bexley. Lavender is a favorite and the fragrant flowers are often dried and used in scented sachets. Daylilies of all colors add a bright touch of color to public and private gardens, and rose bushes are often planted in front of public buildings. Azaleas can be seen blooming in the spring and early summer, along with daisies, coneflowers and bachelor buttons. Many residents also enjoy tending foxglove, hollyhocks and delphinium. Trinomas and larkspur are also favorites, along with blue lobelia. Small heather bushes are other common sights, especially in some of the borough’s public green spaces. If you want to see exotic orchids and slightly “furry” silver queen proteas one can venture into the capital to the Royal Botanical Gardens. These gardens are also home to the Titan arum a rare orchid that releases a foul odor when it blooms.