బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

As a borough in the country’s capital Bexley has something for everyone. It is close enough to all of the attractions in London while still being able to retain a more relaxed atmosphere. Along with the Royal Botanical Gardens in the capital one can also find plenty of native plants and flowers growing in Bexley. Lavender is a favorite and the fragrant flowers are often dried and used in scented sachets. Daylilies of all colors add a bright touch of color to public and private gardens, and rose bushes are often planted in front of public buildings. Azaleas can be seen blooming in the spring and early summer, along with daisies, coneflowers and bachelor buttons. Many residents also enjoy tending foxglove, hollyhocks and delphinium. Trinomas and larkspur are also favorites, along with blue lobelia. Small heather bushes are other common sights, especially in some of the borough’s public green spaces. If you want to see exotic orchids and slightly “furry” silver queen proteas one can venture into the capital to the Royal Botanical Gardens. These gardens are also home to the Titan arum a rare orchid that releases a foul odor when it blooms.

మెత్తని
USD 102.69

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

కలిసికట్టుగా
USD 86.30

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 86.30

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 73.35

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 102.69

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 119.95

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 73.35

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

అర్హత గల
USD 86.30

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వంచన లేని
USD 102.69

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 73.35

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 73.35

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 119.95

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 119.95

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 73.35

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 73.35

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 102.69

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 102.69

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన
USD 73.35

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)