బెక్స్లీ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 116.07

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

అంగీకారము
USD 71.55

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 71.55

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 100.17

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 100.17

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 71.55

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 71.55

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.55

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 71.55

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 71.55

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

కలిసికట్టుగా
USD 83.47

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 71.55

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 83.47

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 100.17

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 116.07

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 71.55

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As a borough in the country’s capital Bexley has something for everyone. It is close enough to all of the attractions in London while still being able to retain a more relaxed atmosphere. Along with the Royal Botanical Gardens in the capital one can also find plenty of native plants and flowers growing in Bexley. Lavender is a favorite and the fragrant flowers are often dried and used in scented sachets. Daylilies of all colors add a bright touch of color to public and private gardens, and rose bushes are often planted in front of public buildings. Azaleas can be seen blooming in the spring and early summer, along with daisies, coneflowers and bachelor buttons. Many residents also enjoy tending foxglove, hollyhocks and delphinium. Trinomas and larkspur are also favorites, along with blue lobelia. Small heather bushes are other common sights, especially in some of the borough’s public green spaces. If you want to see exotic orchids and slightly “furry” silver queen proteas one can venture into the capital to the Royal Botanical Gardens. These gardens are also home to the Titan arum a rare orchid that releases a foul odor when it blooms.