బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Home to the Bronte sisters, along with several museums and historic churches the metropolitan city of Bradford has something for everyone. This includes several public gardens where one can find a variety of native and imported plants and flowers. One garden not to miss is at Lister Park. Inside the park one will find the renowned Islamic water garden. Along with the crystal clear reflecting pond and impressive fountains are some of the city’s beautiful flower beds. The plantings change with the season and often include wax begonias, dusty miller and small impatiens. Vincas are also common, and can usually be found in small clusters throughout the spring and summer. During the spring the beds are filled with bright tulips, along with cheery yellow and orange marigolds. Many of these and other flowers can also be found in Horton Park. In residents gardens hollyhocks and foxglove are a common sight, along with shorter delphinium. Clematis vines with bright pink flowers make a pretty sight against the brick and stone walls, especially against the dark green of the small leaved English Ivy. Potted mums, pansies and petunias can often be found in front of residences and local businesses.

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 72.69

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 72.69

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 72.69

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 72.69

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సరైన మంచితనము
USD 72.69

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 72.69

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 72.69

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కాలముతో మారని
USD 72.69

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

నమ్రత
USD 72.69

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 118.88

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 72.69

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

గౌరవము
USD 101.77

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 72.69

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 72.69

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నాతో పారిపో
USD 72.69

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 101.77

ఐక్యము

24 మరియు

దివ్యమైన
USD 81.25

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 72.69

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)