బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిలకడ
USD 84.55

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 72.48

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 80.53

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 117.57

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 101.47

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 72.48

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

వైభవము
USD 101.47

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 80.53

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 101.47

విశ్వాసము

24 రోజాలు

అహంభావము
USD 72.48

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 130.46

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 72.48

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 72.48

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 117.57

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 96.63

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 101.47

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Home to the Bronte sisters, along with several museums and historic churches the metropolitan city of Bradford has something for everyone. This includes several public gardens where one can find a variety of native and imported plants and flowers. One garden not to miss is at Lister Park. Inside the park one will find the renowned Islamic water garden. Along with the crystal clear reflecting pond and impressive fountains are some of the city’s beautiful flower beds. The plantings change with the season and often include wax begonias, dusty miller and small impatiens. Vincas are also common, and can usually be found in small clusters throughout the spring and summer. During the spring the beds are filled with bright tulips, along with cheery yellow and orange marigolds. Many of these and other flowers can also be found in Horton Park. In residents gardens hollyhocks and foxglove are a common sight, along with shorter delphinium. Clematis vines with bright pink flowers make a pretty sight against the brick and stone walls, especially against the dark green of the small leaved English Ivy. Potted mums, pansies and petunias can often be found in front of residences and local businesses.