మాంచెస్టర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శ్రేష్ఠత
USD 72.51

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

రాజత్వము
USD 84.60

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందం
USD 117.63

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

యవ్వనము నిండిన
USD 72.51

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 72.51

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 72.51

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 84.60

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 117.63

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 117.63

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 72.51

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

జ్ఞానం
USD 72.51

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 101.52

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 117.63

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 117.63

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 72.51

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 72.51

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Well known for its football team and as a former center of industry, many people don’t realize that Manchester is also home to several art galleries and museums. There are also stunning flower gardens in the city, and one can be found at Heaton Park. In the middle of the park one will find the garden center, where a wide variety of plants and flowers can be purchased for a small fee. The greenhouses change according to the seasons and some of the favorites are baskets of waving pansies, and small wax begonias. White, pink and red vincas are also popular, along with the cyclamens at Christmas time. Small lavender plants can also be found in the greenhouses, along with colorful snapdragons in the springtime. In the Fletcher Moss Botanical Gardens one can find an area devoted entirely to heather, and there is also an area where you can find cacti nestled in between the skillfully placed rocks. Moses Gates Park is known for its fishing and walking trails where visitors can see many of the plants and flowers native to the area. For a glimpse of a traditional English rose garden you will definitely want to make a stop at Clayton Hall.