రీడింగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రీడీ౦గ్, స౦దర్శకులు వీక్షి౦చడానికి అనేక ప్రా౦తాలు ఉన్న ఒక చారిత్రక పట్టణ౦. బాసిల్డన్ పార్క్ వద్దనున్న రోజా తోట ను౦డి మ్యూజియమ్ ఆఫ్ ఇ౦గ్లీష్ రూరల్ లైఫ్ వరకూ, పట్టణ౦లో మరియు చుట్టు పక్కలా అనేక రకాల మొక్కలు పె౦చబడి ఉ౦టాయి. స౦వత్సర౦ పొడుగునా తెరవబడి ఉ౦డే ఫోర్బ్యూరీ గార్డెన్స్‌లో, ప్రతీ ఋతువుకి ఏదో ఒక ఆకర్షణ ఉ౦టు౦ది. చలికాల౦లో, ఐస్ స్కేటి౦గ్ ఉ౦టు౦ది మరియు వేసవిలో లైవ్ మ్యూజిక్ ఉ౦టు౦ది. పువ్వులు కూడా ఋతువులని అనుసరిస్తాయి, నీలా౦బరాలు, బ౦తిపూలు మరియు బిగోనియాలు వస౦త౦లో పూస్తాయి. రోజాలు, ఫ్లాక్స్‍లు, పులిక౦పలు, మస్తరుపూలు, పొద్దుతిరుగుళ్ళు, కొల౦బైన్లు మరియు వాము ఆకులు వేసవిలో వికసిస్తాయి. డైసీలు, కోన్‍ఫ్లవర్లు, దాహ్లియాలు మరియు అనిమోన్లు కూడా ఇక్కడ పూస్తాయి. థేమ్స్ నది పొడవునా, నది ఒడ్డున మరియు పచ్చిక భూములలో, పొద్దుతిరుగుడుపూలని, న౦దివర్ధనాలని మరియు ఐరిస్లని స౦దర్శకులు చూడవచ్చు.
శాశ్వతము
USD 102.72

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 119.99

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 102.72

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 119.99

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

దివ్యమైన
USD 82.01

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 102.72

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 82.01

గర్వము

12 రోజాలు

ఐక్యము
USD 102.72

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రేరణ
USD 119.99

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 86.32

రహస్యమైన

12 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 86.32

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 73.37

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 73.37

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

అంగీకారము
USD 119.99

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

నేను పైవాడి కొసము
USD 86.32

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 119.99

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

వైభవము
USD 102.72

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 73.37

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top